Aktualności
Szkoły wyższe
08 Lipca
Źródło: PPUZ
Opublikowano: 2020-07-08

Wybrano rektora w PPUZ w Nowym Targu

Prof. Robert Włodarczyk został wybrany na rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kadencję 2020–2024. Kieruje uczelnią od początku czerwca.

To już drugie w tym roku wybory w PPUZ. Poprzednie, przeprowadzone 1 czerwca, stały się konieczne po tym, jak minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin odwołał ks. dr. hab. Stanisława Gulaka. Powodem był plagiat w pracy habilitacyjnej rektora, który miał przywłaszczyć sobie autorstwo fragmentów ośmiu cudzych utworów. Skala i rodzaj naruszeń zostały zakwalifikowane przez ministra jako rażące naruszenie prawa. W wyborach uzupełniających, do końca obecnej kadencji, startowało dwóch kandydatów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Doniec uzyskał 8, a dr hab. Robert Włodarczyk, prof. UEK – 19 głosów. Jeden elektor wstrzymał się od głosu.

W środę, 8 lipca, odbyło się z kolei głosowanie nad kandydaturą prof. Roberta Włodarczyka, ubiegającego się w pojedynkę o fotel rektora na pełną już kadencję 2020–2024. Jak informuje uczelnia na swojej stronie internetowej, za jego wyborem opowiedziało się wszystkich 26 elektorów.

Dr hab. Robert Włodarczyk jest kierownikiem Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz dyrektorem Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (wspólna jednostka UEK i PPUZ).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego. W swoim dorobku ma ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych, których tematami były m.in. współczesne problemy międzynarodowych rynków finansowych, zagadnienia rynków pracy, związki między bezrobociem a inflacją w Polsce, sektorowa struktura pracujących w strefie euro, przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce oraz bezrobocia w wybranych województwach.

Jest współinicjatorem studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) i w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze). Współtworzył Laboratorium Dialogu – inicjatywę organizacyjną w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, będącej pomostem między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami. Jest autorem kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych oraz popularyzatorem łączenia nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Kierował lub współprowadził ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych MNiSW, NCBiR i NBP.

W tym roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest 12-krotnym laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)