Aktualności
Szkoły wyższe
26 Maja
Źródło: www.nwloclawek.pl
Opublikowano: 2020-05-26

Zmiana rektora w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Dr Robert Musiałkiewicz będzie nowym rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Zastąpi na tym stanowisku dr Małgorzatę Legiędź-Gałuszkę, która kierowała uczelnią od 2015 roku.

Wybory rektora na kadencję 2020–2024 przeprowadzono we wtorek 26 maja. Jedynym kandydatem był dr Robert Musiałkiewicz, od 2015 roku prorektor ds. nauczania i studentów PUZ. Elektorzy jednogłośnie powierzyli mu misję prowadzenia uczelni przez najbliższe cztery lata. Za jego kandydaturą głosowało 15 osób, nikt nie był przeciwko, nie stwierdzono też głosów nieważnych.

Dr Robert Musiałkiewicz ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie odbył także studia doktoranckie zakończone obroną pracy doktorskiej dotyczącej prawno-finansowej problematyki funkcjonowania organizacji pożytku publicznego. Od ukończenia studiów łączył pracę naukową z praktyką, pracując w organach spółek kapitałowych i zarządzając projektami finansowanymi ze środków europejskich w zakresie współpracy sektora przedsiębiorstw z sektorem nauki. W ramach grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uczestniczył w pracach dotyczących wprowadzenia w szkolnictwie wyższym uznawalności kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną i pozaformalną.

Specjalizuje się w prawie samorządowym i prawie finansowym. Pracuje w Zakładzie Administracji Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych PUZ. Od 2007 roku wykłada w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy – jest adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Wydziału Finansów i Zarządzania. Prowadził zajęcia także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Uniwersytecie ISCET w Porto.

Jego zainteresowania naukowe to problematyka finansów samorządowych, państwowych i europejskich oraz prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych. Jest autorem pięciu monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu prawa finansowego. Pełni rolę eksperta i doradcy instytucji samorządowych i organów władzy publicznej. Kierował projektami badawczymi z zakresu współpracy sfery biznesu i nauki.

MK, źródło: www.nwloclawek.pl

Dyskusja (0 komentarzy)