Aktualności
Wybory 2024
07 Marca
Źródło: Politechnika Gdańska
Opublikowano: 2024-03-07

Dwie osoby ubiegają się o fotel rektora Politechniki Gdańskiej

Dwoje kandydatów ubiega się o fotel rektora Politechniki Gdańskiej. O tym, kto pokieruje uczelnią w kadencji 2024–2028, rozstrzygną wybory, które zaplanowano na 12 marca.

Po wskazaniu kandydatów przez uprawnione organy, tj. Radę Uczelni i Uczelniane Kolegium Elektorów, Uczelniana Komisja Wyborcza zatwierdziła ostateczną listę pretendentów do fotela rektora w kadencji 2024–2028. Zostali nimi: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga, kierująca Katedrą Chemii Nieorganicznej na Wydziale Chemicznym, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, od 2019 roku urzędujący rektor. W głosowaniu, które odbędzie się 12 marca, weźmie udział 117 elektorów.

Prof. Anna Dołęga swój program wyborczy zatytułowała „My z Politechniki Gdańskiej”. Zobowiązała się w nim do konsekwentnego rozwijania misji badawczej oraz wzmacniania pozycji uczelni jako miejsca, gdzie współistnieją edukacja i badania.

Chciałabym, aby Politechnika Gdańska stała się miejscem dyskusji i debat, które mają na celu nie tylko rozwijanie wiedzy, ale także promowanie krytycznego myślenia i umiejętności analizy, przestrzenią, w której rozwijają się idee, formują się przekonania i tworzy się społeczność akademicka. Wierzę, że studenci mogą się uczyć nie tylko od swoich nauczycieli, ale także od siebie nawzajem, poddając swoje przekonania próbie w dialogu z innymi. Mam nadzieję, że w mojej kadencji Politechnika Gdańska będzie kształtować odpowiedzialnych obywateli, gotowych aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie i podejmować przemyślane decyzje – napisała.

Planuje wraz z Senatorami tworzyć i udostępniać pracownikom listy celów i priorytetów finansowych stymulujących rozwój całej uczelni. Zamierza zarządzać uczelnią jako federacją wydziałów współpracujących i tworzących spójną całość w ramach jednej instytucji. Będzie promować ideę wprowadzania elastycznych harmonogramów zajęć, umożliwiających studentom pracę w trakcie odbywania studiów II stopnia. Chce także rozwijać programy mentorskie, które umożliwią starszym studentom dzielenie się swoimi doświadczeniami i wiedzą z młodszymi kolegami. Ponadto jej celem jest stworzenie systemu oceny wszystkich pracowników pozwalającego na premiowanie jakości, efektywności i osiągnięć dla wszystkich pracowników uczelni. Jej zdaniem, system taki powinien być progresywny i uzależniać kryteria oceny od stażu pracy. Zapewnia o tym, że odciąży kadrę naukowo-dydaktyczną od wykonywania działań administracyjnych, wprowadzi też programy rozwoju zawodowego, obejmujące zarówno rozwój dydaktyczny, jak i badawczy, a także stworzy system nagród i zachęt dla wybitnych naukowców.

Z kolei prof. Krzysztof Wilde swoją kampanię buduje na haśle „Przyjaznej Politechniki”, choć zarazem ambitnej i konkurencyjnej. W programie wyborczym zapewnia o kontynuacji prac nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu i atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz konsekwentnym rozwoju Centrum Nowoczesnej Edukacji, które ma pozyskać nową bazę lokalową do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnego mentoringu.

Chce wzmocnić rolę kierowników katedr, zakładów i zespołów w budowaniu zespołów naukowych i zmodyfikować zasady oceny pracownika naukowego i dydaktycznego. Będzie budował laboratoria typu CoreLab, a w planach ma opracowanie i wdrożenie programu wspierającego osoby rozpoczynające pracę na PG po zakończeniu doktoratu (program pomostowy zachęcający do podjęcia kariery naukowej) oraz ścieżki kariery dydaktyczno-wdrożeniowej dedykowanej osobom pracującym głównie dla przemysłu. Silną pozycję PG ma zamiar zaznaczyć poprzez aktywny udział w budowaniu Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE. Jednocześnie zapowiada kontynuację prac zmierzających do utworzenia Uczelni Fahrenheita. W zakresie inwestycji rozpocznie kompleksowy remont Gmachu Sobieski PG na cele dydaktyczne, biznesowe i potrzeby organizacji studenckich oraz budowę hali sportowo-widowiskowej z dwoma kortami tenisowymi. Program obejmuje także zwiększenie wsparcia dla rozwoju naukowego studentów, w tym na działalność kół naukowych, oraz rozszerzenie działań i usług wspierających zdrowie psychiczne studentów.

Chciałbym zbudować z Państwem naszą wspólną Przyjazną Politechnikę. W ciągu ostatnich czterech lat wykonaliśmy razem ogromną pracę, uzyskując spektakularne sukcesy w większości rankingów, w podnoszeniu jakości kształcenia, w sporcie akademickim, w budowaniu infrastruktury. Mamy jeszcze sporo do zrobienia w pogoni za MIT :-). Ale nawet najbardziej ambitne cele będą osiągalne, jeżeli pracownicy i inni członkowie naszej społeczności akademickiej będą czerpali radość i satysfakcję z pracy na rzecz Politechniki. Przyjazną Politechnikę możemy stworzyć tylko wspólnie, wzajemnie się szanując i słuchając – podsumowuje.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)