Aktualności
Wybory 2024
27 Lutego
Źródło: AWF Warszawa
Opublikowano: 2024-02-27

Prof. Bartosz Molik nadal rektorem AWF w Warszawie

Prof. Bartosz Molik został wybrany na rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kadencję 2024–2028. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory odbyły się 27 lutego. Do głosowania przystąpiło 87 elektorów, z których zdecydowana większość (84) opowiedziała się za jedynym startującym kandydatem – prof. Bartoszem Molikiem. Będzie to jego druga kadencja w fotelu rektora warszawskiej AWF.

W swoim programie zapowiedział wypromowanie AWF jako nowoczesnej uczelni – lidera na rynku edukacyjnym, ośrodka sportu, kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia Polaków. Za cel uznał także zintensyfikowanie działań związanych z pozyskiwaniem grantów badawczych i dydaktycznych oraz poprawę efektywności procesu komercjalizacji badań. Ponadto rozwój nowych specjalności, zwiększenie oferty studiów podyplomowych i liczby zajęć realizowanych przez zagranicznych profesorów wizytujących. Ponadto zamierza zachęcić kolejnych sportowców wysoko kwalifikowanych (NRA, kariera dwutorowa) do podjęcia studiów w AWF, planuje nawiązać współpracę z polskimi związkami sportowymi i stworzyć wraz z nimi ośrodki szkolenia w wybranych sportach olimpijskich i paraolimpijskich. Chciałby także utworzenia centrum naukowego wspomagania sportowców i innych studentów.

Bartosz Molik ukończył Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przed objęciem funkcji rektora tej uczelni był prodziekanem ds. nauki (2012–2016) i dziekanem Wydziału Rehabilitacji (2016–2020). Ma na koncie ponad 240 publikacji na temat aktywności fizycznej osób z niepełnosprawnościami, klasyfikacji zawodników w sporcie paralimpijskim, oceny skuteczności gry, sprawności i wydolności fizycznej sportowców z niepełnosprawnością, oceny wydolności fizycznej dzieci i dorosłych z dysfunkcją narządu ruchu, a także urazów w wybranych dyscyplinach sportu niepełnosprawnych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w USA, Czechach, Hiszpanii, Łotwie,
Litwie i Turcji. Uczestniczył w realizacji kilku projektów międzynarodowych m.in. EUSAPA, THENAPA II, Job Coaching, RehabUkr. Należy do Polskiego Towarzystwa Naukowego Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jest członkiem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oraz Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Przewodniczy Radzie Naukowej Polskiego Komitetu Paralimpijskiego.

Były trener koszykówki na wózkach (m.in. Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, IV miejsce w Pucharze Europy), asystent trenera reprezentacji Polski w koszykówce na wózkach oraz rugby na wózkach. Otrzymał m.in. Young Professional Award przyznawaną przez Międzynarodową Federację Adaptowanej Aktywności Fizycznej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)