Aktualności
Wybory 2024
25 Kwietnia
Źródło: Uniwersytet Jagielloński
Opublikowano: 2024-04-25

Prof. Piotr Jedynak nowym rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. Piotr Jedynak stanie od września na czele najstarszej polskiej uczelni. W wyborach rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024–2028 już w pierwszej turze pokonał troje swoich kontrkandydatów.

Wybory na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły się 25 kwietnia. Z uwagi na limit wieku (70 lat) o reelekcję nie mógł się ubiegać obecny sternik uczelni prof. Jacek Popiel. O fotel po nim starało się czworo prorektorów. W głosowaniu Kolegium Elektorów, składającego się z 238 osób reprezentujących wszystkich członków uniwersyteckiej wspólnoty, poparcie rozłożyło się następująco: prof. Piotr Jedynak (prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej) – 122 głosy, prof. Tomasz Grodzicki (prorektor ds. Collegium Medicum) – 63 głosy, prof. Armen Edigarian (prorektor ds. dydaktyki) – 49 głosów, prof. Dorota Malec (prorektorka ds. współpracy międzynarodowej) – 4 głosy. Przy wymaganej większości 120 głosów, do wyłonienia nowego rektora wystarczyła zatem jedna tura. Kadencja 307 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpocznie się 1 września.

Jako priorytety w swoim programie wyborczym prof. Jedynak wskazywał m.in. zapewnienie stabilności finansowej uniwersytetu, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, zwiększenie liczby międzynarodowych projektów badawczych, szczególnie tych prestiżowych (np. w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa), a także intensyfikację współpracy z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Stawia na rozwój programów kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chce udoskonalić administracyjne wsparcie badań naukowych (zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych). Za kluczowe uznał także poprawę i unowocześnienie przepływu informacji i komunikacji uniwersyteckiej.

Prof. Piotr Jedynak ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 1998 roku, po obronie doktoratu, związał swoją przyszłość z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczynając pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, którego pracownikiem jest do dziś. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 roku Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

W swojej działalności naukowej zajmuje się takimi zagadnieniami, jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii.

Zasiada w Komitecie Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Był doradcą organizacyjnym w zakresie projektowania, implementacji i doskonalenia systemów zarządzania, a także audytorem certyfikującym systemy zarządzania licznych przedsiębiorstw międzynarodowych i krajowych, w tym m.in. w Toyota Tsusho Europe, British Telecom, Alfa Laval, Polskich Portów Lotniczych czy Krakowskiego Holdingu Komunalnego.

MK, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)