Aktualności
Życie akademickie
15 Maja
Opublikowano: 2023-05-15

Jak dbać o klimat, jeść zdrową żywność i nie głodować?

O tym, jak łączyć troskę o klimat i bioróżnorodność z dbałością o zdrowie i komfort ludzi, będzie mowa podczas najbliższego wykładu z cyklu „Przybij piątkę nauce” organizowanego przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezydent WSIiZ dr hab. inż. Tadeusz Pomianek przekona uczestników, że troska o Ziemię i zaspokojenie potrzeb człowieka nie stoją ze sobą w sprzeczności i można dbać o nie jednocześnie.

Hasłem przewodnim IV edycji cyklu jest „Razem na rzecz lepszego jutra”. W tym roku wykłady poświęcone są klimatowi, jego zmianom, bioróżnorodności, produkcji żywności, ale też transformacji cyfrowej. Prelegenci przedstawiają najlepsze praktyki, które mają wymierny wpływ na jakość naszego życia i stan środowiska naturalnego.

Podczas najbliższego spotkania, w środę 17 maja, prezydent WSIiZ dr hab. inż. Tadeusz Pomianek opowie o tym, jak łączyć troskę o klimat i bioróżnorodność z dbałością o zdrowie i komfort ludzi. Podczas swojego wykładu przedstawi zarówno negatywne skutki działalności człowieka, takie jak degradacja gleby, wody oraz fitoplanktonu, oraz przedstawi możliwe rozwiązania.

Pokażę, jak można ten niezwykle trudny problem rozwiązać. Wystarczy tylko obniżyć spożycie mięsa, postawić na więcej białka roślinnego, żeby efekty były zdumiewające i żebyśmy mogli powrócić do utraconego raju, gdzie można w symbiozie z przyrodą produkować zdrową żywność, cieszyć się piękną naturą. Jeśli tego nie zrobimy, to znaczy, że bezwolnie zmierzamy do piekła – tłumaczy dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Dr hab. inż. Tadeusz Pomianek jest pomysłodawcą, głównym twórcą i wieloletnim rektorem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Do 1990 roku zajmował się przede wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, m.in. w latach 1973–1979 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, kierując zespołem, który rozwiązał problemy technologiczne związane z produkcją miedzi w Hucie Miedzi Głogów II. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej. Jest autorem blisko 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów.

Obecnie główny obszar jego zainteresowań związany jest z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradztwa. Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia efektywnego systemu szkolnictwa wyższego opartego na zasadach rzetelnej konkurencji, inicjator przedsięwzięć na rzecz unowocześniania polskich szkół wyższych. To m.in. dzięki jego staraniom studenci uczelni niepaństwowych otrzymują stypendia finansowane z budżetu państwa.

Jego wykład odbędzie się w środę, 17 majao godz. 18:00 w formule online. Transmisja na kanale YouTube WSIiZ. Po wykładzie przewidziano sesję pytań od internautów. Patronem medialnym cyklu jest „Forum Akademickie”.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)