Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Źródło: Facebook/JaroslawOlszewski
Opublikowano: 2020-12-13

Jarosław Olszewski z SGGW na czele KRD

Jarosław Olszewski będzie w 2021 roku kierował Krajową Reprezentacją Doktorantów. Jest drugim przewodniczącym w historii wywodzącym się ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wybory nowych władz KRD odbyły się podczas XVII Zjazdu Delegatów, który z uwagi na obostrzenia sanitarne zorganizowano w formule online. O fotel przewodniczącego ubiegało się czterech kandydatów, w tym obecnie piastujący to stanowisko Aleksy Borówka. Ostatecznie na przewodniczącego w kadencji 2021 wybrano Jarosława Olszewskiego, obecnego członka komisji rewizyjnej KRD. Jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a od 2016 roku doktorantem na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Pracuje jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Chorób Dużych Zwierząt SGGW. Będzie 13. sternikiem w historii KRD i drugim wywodzącym się z SGGW (po Robercie Kiliańczyku w kadencjach 2012 i 2013).

Swoją działalność samorządową rozpoczął w Radzie Doktorantów SGGW, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego. W tym roku stał na czele Warszawskiego Porozumienia Doktorantów. W ramach swojej działalności samorządowej brał udział w tworzeniu Regulaminu Szkoły Doktorskiej SGGW, a także zajmował się organizacją takich wydarzeń, jak Warszawski Bal Doktoranta, Konferencja „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich” czy „Warszawskie Mistrzostwa Doktorantów w PubQuizie”. Za badania nad opracowaniem znaczników nanocząsteczkowych do diagnostyki nowotworów w kontraście magnetycznym i fluorescencyjnym otrzymał nagrodę w kategorii Młody Wynalazca w konkursie Lider Innowacji.

W swoim programie wyborczym proponował m.in. szeroko zakrojone badania ankietowe dotyczące funkcjonowania ustawy 2.0 i przygotowanie raportu będącego podstawą do postulowanych zmian. Zamierza także zorganizować ogólnopolskie targi pracy dla sektora R&D oraz ogólnopolską, otwartą Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
dla doktorantek i doktorantów. Planuje internetowy cykl publikacji prezentujący działalność doktorantek
i doktorantów w różnych ośrodkach akademickich. Jednym z punktów jego programu jest też utworzenie Rady
Konsultacyjnej odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy porozumieniami i KRD. W zakresie spraw socjalnych postuluje rozdzielenie puli nagród ministra dla młodych naukowców na doktorancką i dla osób ze stopniem doktora. Chce ponadto umożliwić wnioskowanie uczestniczkom i uczestnikom Szkół Doktorskich o dostęp do pomocy materialnej związanej z przejściową trudną sytuacją finansową na zasadach analogicznych do uczestniczek i uczestników studiów doktoranckich.

Do Zarządu KRD wybrano również: Adrianę Kuligowską, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku; Aleksandrę Makarewicz, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Mariolę Pirek, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Jakuba Szczepkowskiego, przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Patrycję Uram, doktorantkę z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Adama Zwolińskiego, przewodniczącego Zarządu Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

MK, źródło: www.jaroslawolszewski.com

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: