Aktualności
Życie akademickie
25 Września
Fot. Adrian Wykrota
Opublikowano: 2023-09-25

Politolog z UAM nadal na czele Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

Prof. Zbigniew Czachór z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku.

Wybory nowych władz PTSE na kadencję 2023–2027 odbyły się podczas IV Kongresu Europeistyki w Krakowie. W ich wyniku reelekcję uzyskał prof. Zbigniew Czachór z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierujący organizacją od 2019 roku.

Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie międzynarodowym publicznym oraz międzynarodowych stosunkach politycznych. W obszarze jego zainteresowań leżą m.in. procedury skargowe, europejskie i międzynarodowe procedury sądowe i pozasądowe, dochodzenia roszczeń międzynarodowych/europejskich w ujęciu sądowym i pozasądowym, zapobieganie nieprawidłowościom, błędom i oszustwom w projektach finansowanych przez UE.

Na macierzystej uczelni prowadzi Zakład Badań nad Integracją Europejską. Kierował zarządem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej UAM. Od 2011 roku prawuje obowiązki Stałego Doradcy Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. W roku 2010 został członkiem-założycielem Rady Polityki Zagranicznej.

Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich powstało w 2012 roku z inicjatywy naukowców prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Skupia m.in. politologów, prawników, socjologów, ekonomistów, kulturoznawców, medioznawców i historyków. Jego celem jest popieranie rozwoju badań w ramach studiów europejskich, integrowanie środowisk naukowych prowadzących badania w zakresie Unii Europejskiej, upowszechnianie wiedzy o Europie, w szczególności o Unii Europejskiej i integracji europejskiej, a także dbałość o jakość kształcenia na kierunku europeistyka prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze w Polsce. Obecnie w ramach PTSE działa trzynaście oddziałów: gdański, gorzowski, kielecki, krakowski, kujawsko-pomorski, lubelski, łódzki, opolski, poznański, rzeszowski, szczeciński, warszawski oraz wrocławski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)