Aktualności
Życie akademickie
16 Września
Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Opublikowano: 2021-09-16

Prof. Marian Wesołowski z tytułem d.h.c. UP w Lublinie

Prof. Marian Wesołowski, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, otrzymał doktor honoris causa tej uczelni. Uroczystość odbyła się 16 września.

Najwyższą godność akademicką nadano prof. Wesołowskiemu z inicjatywy Wydziału Agrobioinżynierii UP. Doceniono jego osiągnięcia naukowe, które wniosły znaczący wkład w rozwój nauk rolniczych, a także zasługi w kształceniu kadr dla nauki i praktyki. Podkreślono także jego rolę w unowocześnieniu i rozbudowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w czasach, gdy był rektorem uczelni. Pełnił tę funkcję w latach 1996–2002 i 2008–2016.

Od najmłodszych lat był związany z rolnictwem, produkcją rolniczą i ogrodniczą oraz problemami wsi. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwój produkcji rolniczej, podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Ukończył je z wyróżnieniem w 1971 roku. Po czteroletnim okresie pobierania stypendium naukowego, pracę magisterską wykonał w Zakładzie Uprawy Łąk i Pastwisk pod kierunkiem prof. Henryka Kerna. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Gminnej Radzie Narodowej w Łaziskach na etacie agronoma. Za namową śp. prof. dr. hab. Franciszka Pawłowskiego w 1971 roku rozpoczął pracę na etacie asystenta techniczno-naukowego w Zakładzie Ogólnej Uprawy Roli i Roślin WSR w Lublinie, awansując później na starszego asystenta naukowo-badawczego, a następnie na starszego asystenta naukowo-dydaktycznego (obecnie nauczyciela akademickiego).

Pracę doktorską pt. „Skład gatunkowy i liczba nasion chwastów w glebach południowo-wschodniej Polski” wykonał pod kierunkiem prof. dr hab. Franciszka Pawłowskiego, wybitnego uczonego i twórcy lubelskiej szkoły herbologicznej. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1976 roku, a doktora habilitowanego – pięć lat później. Praca habilitacyjna pt. „Zanieczyszczenie diasporami chwastów ważniejszych jednostek glebowych w makroregionie południowo-wschodnim i środkowym” spotkała się z dużym uznaniem w kraju i za granicą. Za obie otrzymał ministerialne nagrody.

Od 1989 roku prof. Wesołowski pełnił funkcję kierownika Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (od 2010 roku Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin). W 1995 roku minister edukacji narodowej mianował go na stanowisko profesora zwyczajnego, na którym pracował do przejścia na emeryturę w 2019 roku.

MK, źródło: UP w Lublinie

 

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Profesor 18.09.2021 00:51

  Ten człowiek to najgorszy Rektor jakiego miała ta uczelnia!!!
  Niech powie jak były przemilczywane skandale!!!

  A oto nowy skandal jeszcze za jego kadencji!!! Udawał po roku że nic nie wie o sprawie :D

  https://www.prawo.pl/prawo/upomnienie-dyscyplinarne-dla-weterynarza-za-smierc-psa-to-za-malo,507331.html

  Wzywam Cię człowieku oddaj ten tytuł nie umniejszaj uczelni i temu tytułowi!!!
  Kółko wzajemnej adoracji zrobiło sobie przedstawienie.... co za obłuda co za tupet co za kolesiostwo!!!