Aktualności
Życie akademickie
02 Lipca
Źródło: www.gazeta.sgh.waw.pl
Opublikowano: 2024-07-02

Rektor SGH nowym przewodniczącym KRUE

Dr hab. Piotr Wachowiak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Zastąpi na tym stanowisku prof. Macieja Żukowskiego z UE w Poznaniu.

KRUE skupia rektorów pięciu publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiedzenie wyborcze, na którym wyłaniano władze na kadencję 2024–2028, odbyło się 29 czerwca w Hotelu Bristol.

Nowym przewodniczącym został dr hab. Piotr Wachowiak, od 2020 roku rektor SGH (w marcu uzyskał reelekcję), dyrektor Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą, pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach oraz w SGH. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi badania naukowe na temat polityki personalnej w przedsiębiorstwach działających w Polsce, negocjacji, pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przewodniczący Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, wiceprzewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, członek Kapituły Fundacji „Teraz Polska”, członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, przewodniczący Zespołu Roboczego ds. Odpowiedzialności Społecznej Uczelni. Pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

źródło: SGH

Od lewej: prof. Celina Olszak (UE w Katowicach), dr hab. Piotr Wachowiak (SGH), prof. Czesław Zając (UE we Wrocławiu), prof. Barbara Jankowska (UE w Poznaniu), dr hab. Bernard Ziębicki (UE w Krakowie), źródło: SGH
Dyskusja (0 komentarzy)