Aktualności
Życie akademickie
29 Listopada
Fot. Aurelia Kołodziej
Opublikowano: 2022-11-29

Zachodniopomorskie uczelnie zaangażowane w tworzenie Doliny Wodorowej

List intencyjny na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej odpisano 28 listopada w Szczecinie. Wśród sygnatariuszy są przedstawiciele czterech uczelni.

Inicjatywa ma na celu zebranie doświadczeń i wiedzy sygnatariuszy oraz podjęcie działań w celu stworzenia dogodnych warunków prawnych, finansowych, naukowych i technologicznych do budowy infrastruktury wodorowej w gospodarce naszego regionu. W przedsięwzięcie zaangażowały się cztery uczelnie: Uniwersytet Szczeciński, Politechnika Morska, Politechnika Koszalińska oraz gospodarz uroczystości – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wśród zaproszonych gości była m.in. Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Jak podkreśliła, powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania produkcją wodoru w Polsce. Wyjaśniła również, że współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla rozwoju tego regionu.

Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Gdy  patrzymy na transformację i projekty wodorowe nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłem – powiedziała minister, podkreślając wagę tej inicjatywy dla rozwoju gospodarki wodorowej zapisanej w Polskiej Strategii Wodorowej do roku 203 z perspektywą do roku 2040.

Dokument ten zakłada stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej poprzez m.in. wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie oraz rozwój technologii produkcji, przesyłu, dystrybucji i magazynowania wodoru. Działania te mają przyczynić się do procesu dekarbonizacji polskiego przemysłu, dążenia do osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Gospodarz uroczystości, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Jacek Wróbel, zaznaczył, że do skutecznego funkcjonowania Doliny, niezbędne będą dalsze badania naukowe obejmujące ekologiczne technologie oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym.

Specyfika Pomorza Zachodniego w połączeniu z kompetencjami naszych naukowców powodują, że doskonale rozumiemy wyzwania klimatyczne zarówno w kontekście przemysłowym, jak i środowiskowym. W ramach badań, które prowadzimy, m.in. modernizujemy maszyny i urządzenia pod kątem automatyki, projektujemy systemy telekomunikacyjne i energetyczne. Opracowujemy sieci przesyłu energii wykorzystujące bufor wodorowy oraz nowe generacje napędów elektrycznych. To prace ukierunkowane na rozwój zielonej technologicznie Polski – dodał.

Wśród sygnatariuszy, oprócz uczelni, są także: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Grupa Azoty, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zarząd Morskiego Portu Police sp. z o.o., Enea SA, Enea Operator, Agencja Rozwoju Przemysłu SA.

Wszystkie strony zadeklarowały współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Porozumienie zakłada m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie, zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze będą podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, a także optymalizację energetyczną z wykorzystaniem wodoru. Zadeklarowano również współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym w obszarach takich, jak tworzenie klas patronackich, prowadzenie studiów podyplomowych w obrębie łańcucha gospodarki wodorowej, organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych.

MK, źródło: ZUT, PM

Dyskusja (0 komentarzy)