Aktualności
Badania
04 Lutego
Fot. archiwum prywatne
Opublikowano: 2019-02-04

Kiedy komórki „złośliwieją”

Epigenetykę kliniczną uczynił przedmiotem swojej pracy naukowej jeden z laureatów konkursu Polskie Powroty. Dr n. med. Tomasz Wojdacz będzie prowadził swoje badania na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

Program, realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, ma na celu umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w krajowych uczelniach lub jednostkach naukowych. W pierwszej edycji wyłoniono 22 projekty, których autorzy pracowali dotychczas w najlepszych uczelniach lub jednostkach badawczych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, a także Singapurze czy Korei Południowej. Dr Tomasz Wojdacz przez ostatnie trzy lata związany był z Aarhus Institute of Advaced Studies w Danii.

– Wcześniej, już na trzecim roku studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wyjechałem do Aarhus na Erasmusa i na tamtejszym uniwersytecie obroniłem magisterium z onkologii. Pierwszą pracę po studiach podjąłem w Peter MacCallum Cancer Institute w australijskim Melbourne, skąd wróciłem do Danii na studia doktoranckie. W 2010 roku otrzymałem stopień doktora nauk medycznych – wspomina początki swojej naukowej drogi.

Po obronie doktoratu pracował w Instytucie Biomedycyny Uniwersytetu w Aarhus, a następnie w The Lundbeck Foundation Centre for Interventional Research in Radiation Oncology w Danii, Instytucie Patologii Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus, Instytucie Medycyny Środowiskowej Karolinska Institute w Szwecji, Cancer Genomics Group Uniwersytetu w Southampton w Anglii. Przed pięcioma laty na Uniwersytecie w Aarhus otrzymał tytuł Associate Professor.

– Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół epigenetyki klinicznej. To stosunkowo młoda dziedzina badań, ale bardzo dynamicznie się rozwija. Odkrycia, w tym testy oparte na opracowanej przeze mnie technologii, są już wykorzystywane w praktyce – mówi T. Wojdacz.

Tłumaczy, że dzięki mechanizmom epigenetycznym komórki posiadające ten sam materiał genetyczny mogą pełnić w organizmie różne funkcje. Gdy mechanizmy te ulegną zburzeniu, np. w wyniku czynników środowiskowych, jak dym tytoniowy, komórka przestaje wykonywać zaprogramowaną funkcję i „złośliwieje”. Przy czym konsekwencją tego procesu są nie tylko choroby nowotworowe, ale także neurodegeneracyjne, jak alzheimer, czy układu krążenia. Właśnie tą tematyką naukowiec wraz z badaczami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zajmie się w trakcie czteroletniego projektu realizowanego w stworzonej specjalnie do tego celu Samodzielnej Pracowni Epigenetyki. Oprócz prac badawczych, przeprowadzi także kurs epigentyki klinicznej (10 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych). Uczelnia zorganizuje także warsztaty, na których laureat konkursu „Polskie Powroty” podzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania pomysłów naukowych i ich komercjalizacji. Niebawem odbędzie się wykład prof. Wojdacza na temat epigenetyki klinicznej, a jeszcze w tym półroczu – Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej dla regionu zachodniopomorskiego, na którym zaprezentowane zostaną programy NAWA dla naukowców, instytucji, wykładowców, studentów i doktorantów.

Koordynatorem projektu jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, a pieczę nad nim sprawuje prorektor ds. nauki.

Program „Polskie Powroty”, którego pierwszych laureatów ogłoszono pod koniec ubiegłego roku, tworzy optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki pozwalają na zapewnienie wynagrodzenia oraz na stworzenie zespołu badawczego. Krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskały do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. Powracający z zagranicy trafili do jednostek naukowych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Iwona Ciechanowicz, MK

Dyskusja (0 komentarzy)