Aktualności
Badania
05 Maja
Opublikowano: 2020-05-05

Medioznawcy z UMCS koordynatorami rekordowego projektu

Medioznawcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymali rekordową kwotę blisko 1 mln euro na realizację badań dotyczących problemów wykluczenia cyfrowego w komunikacji o zdrowiu w różnych grupach wiekowych, w tym – co istotne – seniorów.

Projekt „REINITIALISE – Preserving Fundamental Rights in the use of Digital Technologies for e-Health Services” otrzymał dofinansowanie w ramach programu Twinning, który ma na celu znaczne wzmocnienie określonej dziedziny badań rozwijającej się instytucji poprzez utworzenie powiązań z co najmniej dwiema innymi, które w tym obszarze zyskały wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym. W projekcie uczestniczą belgijski KU Leuven (w światowych rankingach jakości badań zajmuje 7. miejsce) i włoski Unimc – Università degli Studi di Macerata oraz firma Eurocentro. Liderem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Prace pilotować będzie zespół dr hab. Ilony Biernackiej-Ligięzy z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Ze strony UMCS w projekcie udział wezmą także Instytuty: Informatyki i Socjologii. To pierwszy grant Twinning dla największej lubelskiej uczelni i jej debiut w roli koordynatora międzynarodowego projektu w programie Horyzont 2020. W ocenie eksperckiej otrzymał maksymalną liczbę punktów i rekordową jak na badania w dziedzinie nauk społecznych kwotę blisko 1 mln euro.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny i zakłada integrację nauk społecznych i humanistycznych z wysoko specjalistycznymi technologiami. Głównym celem REINITIALISE jest wzmocnienie doskonałości naukowej i innowacyjnego potencjału badań prowadzonych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w zakresie projektowania i korzystania z cyfrowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zarówno mediów cyfrowych, jak i spersonalizowanych urządzeń i aplikacji IT) tak, aby wykorzystać w pełni ich możliwości, przy jednoczesnym uwzględnieniu etycznego, prawnego i społeczno-ekonomicznego wymiaru tych rozwiązań. Projekt skoncentruje się na e-usługach w sektorze zdrowia, w szczególności na zastosowaniu teleinformatyki w działaniach prozdrowotnych służących wsparciu aktywnego starzenia się oraz opiece profilaktycznej w żywieniu i dietetyce. Część zaplanowanych działań poświęconych będzie również wsparciu procesów zarządzania projektami międzynarodowymi na UMCS. Uczelnia ma zamiar zwiększyć swoje zdolności do przyciągania i skutecznego zarządzania funduszami UE. Rozszerzy też współpracę ze swoim otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Młodzi badacze będą mogli skorzystać ze szkoleń, programu mentoringowego oraz wymiany naukowej z ośrodkami współuczestniczącymi w projekcie. Odbędą się liczne sympozja, zaplanowano również szkoły letnie i zimowe oraz Venture Lab. Przedsięwzięcie potrwa 3 lata, rozpocznie się w styczniu 2021 roku.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)