Aktualności
Badania
07 Marca
Fot. Łukasz Nowicki
Opublikowano: 2023-03-07

Nowatorskie urządzenie z UwB otworzy nowe możliwości badawcze

Prototyp w pełni zautomatyzowanego analizatora diagnostycznego dedykowanego technice stacjonarnego, matrycowego SPRi zamierza stworzyć badaczka z Uniwersytetu w Białymstoku. Urządzenie będzie odpowiedzią na potrzeby i wyzwania zespołów naukowych pracujących nad nowymi terapiami i metodami diagnostycznymi.

Badaniami nad markerami nowotworowymi, biosensorami oraz techniką powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR) prof. Ewa Gorodkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku zajmuje się od wielu lat. Jest autorką licznych innowacyjnych rozwiązań (uzyskała 9 patentów na biosensory). Ich potencjał już nieraz został dostrzeżony w konkursach wyłaniających nowatorskie wynalazki.

Technika stacjonarnego matrycowego SPRi (Powierzchniowy Rezonans Plazmonów w wersji Imaging) służy do oznaczeń ilościowych biomolekuł. My wykorzystujemy tę technikę jako detekcję do metod oznaczeń ilościowych przy użyciu biosensorów – bioczujników, które składają się z części biologicznej i części aparaturowej przetwarzającej sygnał odebrany przez część biologiczną. W ten sposób oznaczamy głównie biomarkery onkologiczne czy chorób neurodegeneracyjnych – wyjaśnia prof. Ewa Gorodkiewicz.

Udało się jej już opracować jeden prototyp analizatora diagnostycznego dedykowanego technice stacjonarnego, matrycowego SPRi. Teraz badaczka chce go udoskonalić i w pełni zautomatyzować. Dzięki temu urządzenie nie tylko będzie odpowiadało na potrzeby i wyzwania zespołów naukowych pracujących nad nowymi terapiami i metodami diagnostycznymi, ale też otworzy zupełnie nowe możliwości badawcze.

Włączenie analizatora SPRi do projektów badawczych umożliwi zebranie dużej liczby danych wysokiej jakości w krótkim czasie. Automatyzacja procesu pomiarowego pozwoli na obsługę urządzenia nawet przez osoby o niższych kompetencjach w obszarze techniki SPRi. Dalsze analizy dużej liczby wysokiej jakości danych wsparte np. algorytmami sztucznej inteligencji mogą ujawnić zupełnie nowe, nieoczywiste korelacje, istotnie zwiększające szanse na opracowanie użytecznych klinicznie procedur i testów diagnostycznych – mówi prof. Gorodkiewicz. – Mam nadzieję, że opracowana przez nas metodyka będzie mogła współzawodniczyć z innymi metodami w laboratoriach diagnostycznych – dodaje.

Stworzeniem prototypu nowego analizatora zajmie się utworzona niedawno Biomarkilo sp. z o.o. Spółka spin-out będzie korzystała z efektów dotychczasowych prac badawczych prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Zespół projektowy pod nadzorem prof. Gorodkiewicz będzie odpowiedzialny nie tylko za poprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu badawczego, który ma doprowadzić do stworzenia w pełni funkcjonalnego prototypu, ale także za jego skuteczną komercjalizację na rynku.

Katarzyna Dziedzik, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)