Aktualności
Badania
27 Kwietnia
Źródło: www.sggw.pl
Opublikowano: 2020-04-27

Prof. Magdalena Król z grantem Proof of Concept ERC

Prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymała grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Jako jedyna reprezentuje Polskę w gronie 55 laureatów.

Granty Proof of Concept, o wartości 150 tys. euro każdy, przyznawane są naukowcom, którzy realizują już badania finansowane ze źródeł ERC i w ich trakcie uzyskali nieoczekiwane lub nowe możliwości dla zastosowań komercyjnych lub społecznych. W ramach przyznanych środków można sfinansować prace, których nie przewidziano w pierwotnym projekcie. Prestiżowy Starting Grant o wartości ponad 1,4 mln euro prof. Magdalena Król otrzymała w 2016 r. Pod koniec grudnia 2017 r. jej projekt został umieszczony przez European Research Council wśród dziesięciu wybranych na 10-lecie organizacji. Teraz polska badaczka otrzymała Proof of Concept na projekt „Riding a »Trojan horse« against cancer”. To 38. grant ERC dla polskiego naukowca od początku istnienia organizacji.

Dotyczy on metody, którą opracowała prof. Król, opartej na zdolnościach makrofagów – komórek układu odpornościowego człowieka – do wędrowania w głąb niedostępnych rejonów guza nowotworowego. Takie miejsca to guzy lite, pozbawione naczyń krwionośnych, przez które można by było dostarczyć leki przeciwnowotworowe. Makrofagi w naturalnych warunkach posiadają tzw. klatki białkowe, których badacze używają do przenoszenia leków. Można w nich zamknąć lek, a następnie klatkę „zapakować” do makrofaga – on z kolei mógłby przekazać lek na teren guza i zlikwidować nowotwór. Prof. Król i współpracujący z nią naukowcy odkryli, że makrofagi przekazują klatki białkowe bezpośrednio komórkom nowotworowym. Nikt wcześniej tego nie zaobserwował i nie opisał. Odkryte zjawisko nazwano TRAIN.

– Badamy między innymi, jaka jest naturalna funkcja tego transportu i co dzieje się z tymi „klatkami” potem w komórkach nowotworowych. Czy przyłączając się do komórek nowotworowych mają za zadanie im pomóc, czy je zabić? Staramy się nasze odkrycie wykorzystać w terapii, żeby stworzyć takiego „konia trojańskiego” – tłumaczyła przed dwoma laty w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej.

Badacze opatentowali już szczegółowe części procesu, całą konstrukcję „konia trojańskiego” i jego zastosowanie. Właścicielem patentu jest spółka Cellis – start-up biotechnologiczny. Do jego założenia namówili ją współpracownicy z Uniwersytetu La Sapienza we Włoszech, gdzie prezentowała swoje badania. Cellis powstał w 2016 roku. Na SGGW prowadzone były i są badania podstawowe odkrytego mechanizmu, a w ramach start-upu rozpoczęto badania nakierowane na rozwijanie terapii.

Prof. dr hab. Magdalena Król jest specjalistką w zakresie onkologii eksperymentalnej. Pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, który ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku. Po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii rozpoczęła pracę w całodobowej klinice weterynaryjnej. Podczas studiów doktoranckich, na macierzystym wydziale, odbyła staże naukowe w Szwecji i Holandii. Po złożeniu pracy wyjechała na staż podoktorski do Netherlands Cancer Institute w Amsterdamie. Od grudnia 2009 roku, po uzyskaniu tytułu doktora nauk weterynaryjnych, została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Fizjologicznych. Habilitowała się w 2014 roku. Prowadzi pracownię Król lab.

Była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Otrzymała m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Pfizer Animal Health, a także stypendium „L’Oreal dla Kobiet i Nauki” i wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.  Jest również członkiem kilku towarzystw naukowych, m.in. American Association of Cancer Research, European Association of Cancer Research. Należy do komitetu sterującego Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.

W tegorocznym rozdaniu Proof of Concept wyłoniono 55 stypendystów z 17 krajów. Najwięcej z Niemiec (9), Hiszpanii i Izraela (po 5). Od 2011 roku finansowanie w ramach Proof of Concept otrzymało w sumie ponad 1000 osób. Prof. Magdalena Król dołączyła do dwójki dotychczasowych laureatów PoC: prof. Janusza Bujnickiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (2012) i prof. Piotra Sankowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego (2015).

MK, źródło: SGGW, PAP

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)