Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeOgoszenia o pracy


WYSZA SZKOA FINANSW
I ZARZDZANIA W BIAYMSTOKU

Najwiksza uczelnia niepastwowa
na Podlasiu

zatrudni:


na stanowisko profesora nadzwyczajnego
- doktorw habilitowanych
z zakresu ekonomii ze specjalnoci:
zarzdzanie

profesorw ekonomii

CV z wykazem publikacji oraz charakterystyk dorobku naukowego przyjmuje:

Dzia Organizacyjno - Pracowniczy
WSFiZ w Biaymstoku
ul. Ciepa 40, 15-472 Biaystok
tel. (0-85) 678-58-30 fax (0-85) 675-00-88
e-mail: rektorat@wsfiz.edu.pl


WYSZA SZKOA INFORMATYKI I ZARZDZANIA W RZESZOWIE

Najwiksza uczelnia niepastwowa
w Polsce poudniowo-wschodniej,
dysponujca bogat i nowoczesn baz dydaktyczn,
ksztacca obecnie ponad 9 tys. studentw
na studiach dziennych i zaocznych
na poziomie magisterskim, licencjackim
oraz na studiach podyplomowych

poszukuje
kandydatw do pracy naukowo-dydaktycznej
na pierwszym i drugim etacie:

doktorw, doktorw habilitowanych i profesorw

posiadajcych dorobek z zakresu:

Szczegy oferty: http://portal.wsiz.rzeszow.pl/oferta_pracy
Aplikacje (CV, dorobek naukowy, list motywacyjny) przyjmuje

Biuro Doradztwa Personalnego WSIiZ
ul. H. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszw
tel.: (017) 86-61-159, fax: (0-17) 86-61-212
e-mail: bkulinowska@wenus.wsiz.rzeszow.pl


WYSZA SZKOA FINANSW I ZARZDZANIA W SIEDLCACH

Uczelnia niepastwowa, dysponujca bogat
i nowoczesn baz dydaktyczn, ksztacca studentw
na studiach dziennych,
zaocznych na poziomie licencjackim
i na studiach podyplomowych
oraz umoliwiajca ukoczenie studiw magisterskich

Poszukuje kandydatw do pracy naukowo--dydaktycznej na pierwszym lub drugim etacie

DOKTORW, DOKTORW HABILITOWANYCH I PROFESORW

z zakresu prawa administracyjnego, postpowania administracyjnego i nauk o administracji.

CV z wykazem publikacji
oraz charakterystyk dorobku naukowego
przyjmuj:

Kadry WSFiZ w Siedlcach
ul. Sokoowska 172, 08-110 Siedlce
tel./fax: (025) 633 30 32
www.wsfiz.siedlce.pl
e-mail: info@wsfiz.siedlce.pl

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje