Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeInformacje

Zapowiedzi konferencji naukowych

Midzynarodowe Centrum Informacyjno-Konsultingowe „ICIC”, Ukraina 16-17 padziernika 2004. Lww

serdecznie zaprasza na IX Midzynarodow polsko-ukraisk konferencj „Rok 2004 - rok Polski na Ukrainie - inwestujemy w gospodark ukraisk”.

Warunki i moliwoci wsppracy handlowej z Ukrain po wejciu Polski do UE i po wyborach prezydenckich w Ukrainie. Handel zagraniczny na Ukrainie dla maych i rednich i duych przedsibiorstw z Polski, Rosji, Sowacji i Wgier. Unia nie stanie murem midzy Polsk a Ukrain. Czy zmieni si bariery wejcia firm na rynek ukraiski po przystpieniu Polski do UE dla polskich, ukraiskich i rosyjskich firm? Osoba odpowiedzialna: Wiktoria wicicka, dyrektor ds. wsppracy z zagranic Centrum „ICIC”. Zgoszenia: telefonicznie 0038 (067) 506-01-10 Wiktoria wicicka, tel.\faks: 0038 (044) 455-99-99.

UWAGA!!! Jeeli macie Pastwo pytania zwizane z tematami, ktre bd poruszane na konferencji prosimy o wczeniejsze przesanie ich do organizatorw faxem: 0038 (044) 455-99-99 lub

e-mail: konferencja@mail.zp.ua

Konferencja w Barcelonie 18-20 padziernika 2004

Zaangaowanie spoeczne uniwersytetw

Technical University of Catalonia goci bdzie uczestnikw konferencji organizowanej przez Global University Network for Innovation. Jej tematem bdzie spoeczne zaangaowanie uniwersytetw. Udzia wezm przedstawiciele 300 uniwersytetw. Odbd si take spotkania z czterema noblistami.

Informacji prosz szuka na stronie:
http://www.guni2004.com

Konferencja EUA w Holandii

Maastricht, 28-30 padziernika 2004
Ksztacenie kadr naukowych kluczem do Europy wiedzy

Uniwersytet w Maastricht wraz z European University Association organizuj konferencj o ksztaceniu kadr naukowych. Uniwersytety powinny aktywnie wpywa na polityk rozwoju, zastanawia si nad sw wewntrzn organizacj, promowa zaangaowanie interesariuszy, organizowa ksztacenie modych badaczy. Tematami spotkania bd: zmiany wymaga w stosunku do kwalifikacji i kompetencji badaczy na przyszym rynku pracy, rosnca rola ksztacenia doktorw i ich ruchliwoci, popyt na modych badaczy, sposoby przycignicia modych do bada naukowych, nowe cieki ksztacenia kadr badawczych, mobilno midzynarodowa, midzysektorowa i midzydyscyplinowa, problemy rozwoju karier badawczych na poziomie polityki pastwowej.

Konferencja w Maastricht bdzie ostatni w serii trzech tegorocznych sympozjw EUA powiconych znaczeniu szkolnictwa wyszego i nauki w rozwoju spoeczestwa wiedzy. Pierwsza konferencja w Marsylii (kwiecie 2004) zajmowaa si zaangaowaniem interesariuszy w sprawy uniwersytetu, druga w Turynie (czerwiec 2004) dotyczya zalenoci midzy wartociami akademickimi a otwarciem uniwersytetu na zewntrz.

Konferencja odbdzie si w historycznym centrum miasta, w byym klasztorze jezuitw, gdzie mieci si Wydzia Ekonomii Uniwersytetu w Maastricht.

Informacji o konferencji mona szuka na stronie: http://www.unimaas.nl/eua/, a take u pani Elizabeth Tapper (EUA Press Officer) email: elizabeth.tapper@eua.be

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje