Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeListy do redakcji

Z odlegego kontynentu

Szanowny Panie Redaktorze,

Due uznanie naley si tak Redakcji „Forum Akademickiego”, jak i niestrudzonemu tropicielowi przejaww upadku obyczajw w nauce - nie tylko polskiej - dr. Markowi Wroskiemu za bezprecedensowy cykl artykuw „Z archiwum nieuczciwoci naukowej”.

Opisywane przypadki s bolesn konfrontacj frazesw o etyce w nauce z proz ycia w polskich placwkach naukowych. Rzecz jasna, naganianie patologicznych spraw uatwia zwalczanie mniejszych i wikszych nierzetelnoci przy produkcji kolejnych doktoratw i habilitacji czy okresowej ocenie pracownikw. A takich przypadkw w naszym najbliszym otoczeniu nie brakuje, najczciej ukrywanych w imi witego spokoju wadz jednostek naukowych, konformizmu i faszywie pojmowanej obrony dobrego imienia instytucji. W efekcie skutkuje to tolerancj dla rnej maci cwaniakw udajcych naukowcw, niekoniecznie wynikajcej z tzw. dobrych ukadw personalnych i nepotyzmu - wspomn tylko o kacie dziaaczy zwizkowych. A moe sprbowa wywoa jak kolektywn inicjatyw ze strony Konferencji Rektorw Akademickich Szk Polskich czy te Rady Gwnej Szkolnictwa Wyszego? Uchwaa Prezydium KRASP z 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania niewaciwych zachowa w rodowisku akademickim to za mao, a liczne przykady przedstawiane przez M. Wroskiego wskazuj, e w pojedynk rektorzy nie daj rady...

Przypadek wietnamskiej habilitacji akurat w AGH (patrz: „FA” nr 3/04, 4/04 i 5/04, www.forumakad.pl) nie zaskakuje mnie jako geologa. Swoisty sposb pojmowania nauki przez niektrych prominentnych przedstawicieli tej renomowanej uczelni poznaem ju przy okazji krytyki listy czasopism Zespou Grnictwa, Geodezji i Transportu (T12) KBN - pisaem o tym w „Sprawach Nauki” (10/02), a cao polemiki jest dostpna pod adresem kse.wnoz.us.edu.pl/polemika.htm. No c, geologi z i w ogle nauki zwizane z grnictwem trudno uzna za szczeglnie perspektywiczne w XXI wieku i w tym wietle kontrowersyjna sprawa kryteriw oceny w przewodzie habilitacyjnym z tego zakresu tematycznego (na pewno nie pierwsza i nie ostatnia) staje si bardziej zrozumiaa. Ta zoona kwestia w przypadku geologicznych nauk stosowanych wcale nie musi by rozstrzygnita przez werdykt CK.

Same wyjanienia profesorw Wydziau Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH budz umiech politowania i zaenowanie. Znam dobrze to staranne unikanie meritum sprawy i ucieczk w nieistotne szczegy, wytwarzajc szum informacyjny - to typowe „barwy ochronne” majcych co na sumieniu. Podobnie zdumienie budzi epatowanie czytelnika dugim wykazem tytuw i stanowisk jako dowodu (?) na kompetencj recenzenta, prof. Stefana Kozowskiego. Wiem z autopsji, e tego typu „dorobek” bywa najczciej odwrotnie proporcjonalny do jakoci merytorycznej recenzji. A tak w ogle: oprcz wiedzy, trzeba jeszcze mie cywiln odwag, by wypowiada sdy niemile widziane przez zamawiajcych (formalnie) ocen, a paccych (tylko) za recenzj. Emocjonalna reakcja Rektora AGH, prof. R. Tadeusiewicza („FA” 5/04), jest tylko konsekwentnym brniciem w lep uliczk samoobrony.

Panie dr. Wroski - nie jest Pan sam. Tak dalej trzyma! A „Forum” istotnie zajmuje si prawdziwymi problemami rodowiska akademickiego i naukowego.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Racki Uniwersytet lski

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje