Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istniejeOkolice nauki

Smak biaego szalestwa

Tutaj o kieleckich studentach, ktrzy co roku w przerwach semestralnych wyznaczaj sobie spotkania na zimowych obozach, mwi si po prostu: „Nase ludzie. Takie grale, jak my, ino z Kielc”.
Ryszard Biskup

 Po raz trzydziesty pity kilkuset studentw Akademii witokrzyskiej od poowy lutego do koca marca szusowao na agodnych stokach Bukowiny Tatrzaskiej. Zawodnicy sekcji narciarskiej klubu uczelnianego Akademickiego Zespou Sportowego szlifowali natomiast sportow form na ostrej trasie zjazdowej Kasprowego Wierchu, w Kotle Goryczkowym i na zboczu Nosala w Tatrach.

Kadego roku w lutym i marcu Bukowina Tatrzaska zmienia si w kieleckie osiedle. Nawet miejscowi grale, bez przeksu, o gwnej drodze przez wiosk mwi po prostu „Sienkiewica” (tak jak o pryncypalnej ulicy Kielc), a instruktorzy narciarscy z Kielc, ktrzy (jakby policzy wszystkie dni) spdzili na Podhalu ju adnych par lat, ciesz si wrd gazdw z Bukowiny cakowicie zasuonym szacunkiem.

Senat na stoku

Akcja, ktr ponad trzydzieci lat temu nie tylko wymylili, ale przede wszystkim wprowadzili do programu edukacyjnego - docent Andrzej Liedtke i profesor Andrzej Jopkiewicz z uczelnianego Midzywydziaowego Studium Wychowania Fizycznego, staa si z czasem fenomenalnym, niemajcym precedensu spoecznego zjawiskiem. Przez wszystkie zimowe sezony smaku szalestwa na deskach zakosztowao okoo 20 tysicy osb. Bywao, e na zimowych obozach szusowao po 2 tysice studentw kieleckiej uczelni. Jak twierdz - bijc si w piersi a dudni i przysigajc na wszystkie witoci - instruktorzy z Akademii witokrzyskiej, w caej trzydziestopicioletniej historii obozw, techniki jazdy na nartach nie opanowaa tylko jedna jedyna studentka. Wycznie z tego wzgldu, e przez cay dziesiciodniowy turnus przysza nauczycielka jzyka polskiego nawet na godzin nie opucia ciepej kwatery u wyjtkowo gocinnej gadziny Heleny Szkofiszowej.

Solidne wyszkolenie narciarskie otrzymali natomiast midzy innymi byli studenci uczelni, a dzisiaj popularni kieleccy dziennikarze: Janusz Kdracki, Mirosaw Rolak, Maciej Tender, Sawomir Sijer, Sawomir Stachura, Stanisaw Wrbel czy Krzysztof Irski. miga a mio na stokach Bukowiny artysta kabaretowy Bronek „Pigwa” Opako, piosenkarz i aktor Andrzej „Piasek” Piaseczny, kompozytor i piosenkarz Wojciech Stachurski, caa popularna wrd mionikw muzyki modzieowej Mafia i wielu, wielu innych modych ludzi, ktrzy wanie w Akademii zdobywali dyplomy studiw wyszych. Wczony do programu dydaktycznego uczelni obz narciarski by jednym z segmentw ksztacenia. Udzia w zimowych turnusach by wwczas po prostu obowizkowy.

Kielecka uczelnia - jako jedyna ze wszystkich szk wyszych w Polsce (tak!) - odbya wyjazdowe posiedzenie Senatu nie w auli, ale wanie na stokach Bukowiny. Uczone gremium, od Magnificencji, poprzez prorektorw i dziekanw, po dyrektorw instytutw i zakadw, zanim zasiado do obrad, zaoyo zjazdwki i krcio a mio skomplikowane ruady i chrystianie.

Kieleccy Grale

Dzisiaj na narty do Bukowiny przyjedaj nie tylko studenci. Gralskie kwatery odwiedzaj ze swoimi dziemi ci, ktrzy przed laty opanowywali trudne pozornie skrty na zboczach Trjki czy Zwyrtlika. Instruktor Andrzej Szoowski z nieskrywan dum zauwaa, e obozy narciarskie dla szk, w ktrych znaleli prac, organizuj teraz take dawni studenci byej Wyszej Szkoy Pedagogicznej.

Program tygodniowego turnusu w Bukowinie Tatrzaskiej zosta wypracowany i zweryfikowany przez kolejne ekipy instruktorskie. Rano kilka godzin zaj na stokach, obowizkowych, bez wzgldu na samopoczucie i pogod. Potem obiad, chwila sjesty i znowu zajcia na niegu. Nie tak to znowu odlege czasy, gdy w caej Bukowinie byy tylko trzy gralskie orczyki. Dzisiaj od Godwki po Kotelnic w Biace Tatrzaskiej pracuje okoo czterdziestu owietlonych wycigw, czynnych do ostatniego klienta. Jasiek „Kuruj” Galica, waciciel wycigu na Olczaskim Wierchu, jest przekonany, e stao si to midzy innymi za przyczyn kielczan, ktrzy szczeglnie upodobali sobie t podhalask osad. Nie inaczej myl te wszystkie Wrble, Walasy, Sztokfisze czy Tarasy, gdy ze zdziwieniem stwierdzaj, e od poowy marca Bukowina Tatrzaska staje si jaka taka mniejsza, spokojniejsza, cichsza. Tutaj, raptem 250 kilometrw od Kielc, o studentach Akademii witokrzyskiej, Wszechnicy witokrzyskiej, Wyszej Szkoy Umiejtnoci, Wyszej Szkoy Handlowej, ktrzy - wzorem dawnej WSP - co roku w przerwach semestralnych wyznaczaj sobie spotkania na zimowych obozach, mwi si po prostu: „Nase ludzie. Takie grale, jak my, ino z Kielc”...

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje

Forum Akademickie Page Not Found - Forum Akademickie

Błąd 404 - Strona o podanym adresie nie istnieje