Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1998

Spis treści numeru 11/1998

[Okładka]
Listopad 11
 
Spis treści

FELIETON REDAKCYJNY

Bez taryfy ulgowej
- Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatnik Ministra EN
Nastąpi poprawa
- Jerzy Zdrada

Notatki Przewodniczącego KBN
Światełko w tunelu
- Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
Najazd noblistów
- Andrzej Pelczar

Notatki Przewodniczącego KRUN
Sukces środowiskowy
- Krzysztof Pawłowski

ŻYCIE AKADEMICKIE

Nauka odżyła pod władzą KBN
- rozmowa z prof. A. Hrynkiewiczem, członkiem Centralnej Komisji ds. TN i SN

Płacić, nie płacić...
- Marcin Pliński
Prócz wykładów, usługi edukacyjne powinny być płatne

Między klasztorem a rynkiem
- Marcin Kula
Jak pogodzić tradycję uniwersytetu z reformą szkolnictwa wyższego?

Rzeczywistość czy fikcja?
- Marcin Kamiński
Problem nieuczciwego zdobywania ocen przez studentów

Administracja z cenzusem
- Barbara Zaliwska
Kurs zarządzania dla pracowników administracyjnych uczelni

Agora

W kręgu ocen
- Jacek Wojciechowski
Co składa się na reputację uczelni?

Polemiki

Na państwowym utrzymaniu
- Janina Jóźwiak

Pułapki statystyki
- Anna Jankowska
Polemiczny dwógłos w sprawie efektywności kształcenia w uczelniach państwowych niepaństwowych

Czytelnia czasopism

Listy do redakcji

BADANIA NAUKOWE

Kariera tlenku azotu
- Andrzej Sobkowiak
Za co przyznano tegorocznego Nobla z medycyny?

Życiodajny tlenek
- rozmowa z prof. Tadeuszem Malińskim, specjalistą chemii medycznej

Niebieski dymek
- Bronisław J. Jachym
O badaniach szkodliwości dymu papierosowego

Mapa nauki polskiej

Polowanie na leśnie zmory
Artur Wolski
Kierunki prac naukowych Instytutu Badawczego Leśnictwa

W STRONĘ HISTORII

Matka mądrych
Witold Kowalski
Einstein i Minkowski - dzieje teorii względności

Pomniki uczonych polskich (37)

Pomnik Stanisława Staszica  II str. okł.

Rody uczone (27)

Pokolenia kształcących
- Magdalena Bajer
Przodkowie prof. Magdaleny Fikus

Mecenasi nauki polskiej

Na dworze króla Jana
- Grzegorz Filip
Mecenat naukowy Jana III Sobieskiego

Gwiazdy i meteory

Historiographus privilegiatus
- Stanisław Skirko
Sylwetka i dokonania Wespazjana Kochowskiego

OKOLICE NAUKI

Esej

Piękno a prawda
- Witold Marciszewski
Piękno teorii naukowych jako wyraz wrażliwości na urodę świata

Poczta elektroniczna

Adiunkta P. myśli jesienne
- Paweł Misiak
"Syndrom profesorski" - brak świadomości własnej niewiedzy

Sposób bycia

Noś długie włosy
- Piotr Kieraciński
Prof. Tadeusz Sławek, rektor UŚ, prywatnie (i nie tylko)

Recenzje
Czujące istoty
Galileusz
Sztuczna inteligencja
Współczesna psychoanaliza
Leksykon erotyki

FELIETONY

Sowizdrzał
Teologia - Jan Koteja

Odcinki-docinki
Dwie wolności - Wojciech Chudy

Wyznania szalonego humanisty
Oszustwa naukowe i oszukiwanie nauki - Leszek Szaruga

 

Nauka odżyła pod włądzą KBN

  
  Zaczynamy coś robić, ale potem brakuje nam pieniędzy na rozbudowanie aparatury, zwiększenie możliwości pomiarowych. Tu przegrywamy z Zachodem (...). W tej chwili nie da się, jak to było niegdyś, zrobić jakieś odkrycie w małym laboratorium i potem znaleźć dla niego zastosowanie. Prym wiodą wielkie koncerny przemysłowe, które dysponują ogromnymi laboratoriami, kosztowną aparaturą, poważnymi pieniędzmi na badania. Nie mamy szans, żeby stanąć z nimi w szranki.


Rozmowa z prof. Andrzejem Hrynkiewiczem, fizykiem, członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

 

W kręgu ocen

[W kręgu ocen]
  Odkąd rynek pracy stał się u nas rynkiem pracodawców a płace uległy zróżnicowaniu i jest o co zabiegać, renoma uczelni oraz reputacja jej dyplomu zaczyna nabierać zasadniczego znaczenia (...). Jak w sytuacji każdego wytworu, wynika z dobrej jakości produktu, więc z poziomu umiejętności absolwentów. Bynajmniej nie tych najlepszych i nawet nie średnich. O reputacji uczelni rozstrzygają absolwenci najsłabsi, jeśli ich umiejętności wystarczą do rzetelnego wykonywania podjętej pracy.


Prof. Jacek Wojciechowski o czynnikach budujących dobre imię uczelni wyższych

 

Płacić, nie płacić...


 
  Propozycja bezpłatnych wykładów zapewnia powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Natomiast system punktów kredytowych pozwoli na taki dobór przedmiotów, które indywidualnie każdy student będzie mógł sobie skalkulować na własną kieszeń i pozyskane możliwości kredytowe. Tak więc poza wykładami, które byłyby nieodpłatne, w przypadku wszystkich innych form zajęć dydaktycznych przedstawiana byłaby studentom oferta do wyboru tańszych i droższych usług edukacyjnych.


Prof. Marcin Pliński, rektor UG, o systemie powszechnej  odpłatności za studia

 

Między klasztorem a rynkiem

 


O próbach godzenia tradycji uniwersyteckich z potrzebami reform pisze prof. Marcin Kula

 

Piękno a prawda


  Problem przeżywania przez uczonych piękna teorii można traktować w kategoriach psychologicznych. Tym jednak, co rzeczywiście interesujące, jest aspekt epistemologiczny. Wyraża się on w pytaniu, czy jest poznawczo prawomocne kierować się w wyborze teorii względem na jej piękno, objawiające się w takich cechach, jak prostota albo wewnętrzna spójność, podobna jakiejś harmonii?

Czy na gruncie teorii naukowych można połączyć prawdę z estetyką, zastanawia się prof. Witold Marciszewski

Noś długie włosy

 
Tadeusz Sławek identyfikuje się z pokoleniem, którego młodość przypadła na lata 60. "W tamtych latach długie włosy były objawem - może naiwnym - manifestacji nieoficjalnego spojrzenia na świat". W czasach Polski socjalistycznej obyczaj noszenia długich włosów był traktowany przez różne "czynniki oficjalne" z podejrzliwością. Milicja Obywatelska zwyczajowo wyłapywała hippisów z pielgrzymek do Częstochowy i siłą obcinała im włosy.


Artykułem o prof. Tadeuszu Sławku, rektorze UŚ, rozpoczynamy cykl o pozanaukowych zainteresowaniach polskich uczonych

 

Uwagi.