Strona główna „Forum Akademickiego”

Archiwum z roku 1999

Spis treści numeru 7-8/1999


[Okładka]
7-8 1999

Artykuły

 

FELIETON
REDAKCYJNY

Fala - Grzegorz Filip

INFORMACJE

Kronika

Notatki Przewodniczącego KBN
Uwaga na Turcję - Andrzej Wiszniewski

Notatki Przewodniczącego RGSzW
  Poprawiać, nie odrzucać - Andrzej Pelczar

Działalność UKA
Okres dojrzały - Stanisław Chwirot, Maciej Kozierowski

Notatki Przewodniczącego KRUN
  Własny projekt - Krzysztof Pawłowski

PRZEGLĄD AKADEMICKI

Rozmowa Forum
Powinniśmy się cenić i szanować- rozmowa z prof. Z. Śmieszkiem, przew. RGJBR

Agora

Potrzebny jest zdrowy kompromis- Jerzy Osiowski
Uwzględnić kanon - Stefan Jurga
Głębsze zmiany - Ryszard Mosakowski  Dyskusja o projekcie ustawy  "Prawo o szkolnictwie wyższym"
Przechwycenie- Krzysztof Maślanka  Naukowe korzyści z zajmowanego stanowiska

Papież i uczeni

Wiara i rozum- Jan Paweł II
Spotkanie Papieża ze środowiskiem akademickim w Toruniu

Minęła dekada

Dziesięć lat przeważnie straconych-Andrzej K. Wróblewski
Sukcesy i zagrożenia - Andrzej Pelczar
W poszukiwaniu straconego czasu - Maciej W. Grabski
Próba bilansu dziesięciolecia - Leszek Kuźnicki
Co nam zostało z tych lat - Łukasz Turski
Dziesięć lat nauk rolniczych - Janusz Haman
Ankieta na temat minionej dekady w nauce i szkolnictwie wyższym

Życie akademickie

Edukacja światowa - Ludwik Malinowski
Wpływ rynku pracy na kształcenie uniwersyteckie
Czytelnia czasopism

Studia za granicą

Integracja nad Odrą - Marian Chojnacki
Viadrina w procesie pojednania polsko-niemieckiego

Nauka i wypoczynek

Cisza, powietrze, lasy - Leopold Lasota
O domach pracy twórczej dla uczonych
Z leśnych ścieżek nad Prosną - Aleksander Wesołowski
Dom Pracy Tworczej MEN "Ustronie" koło Opatowa

BADANIA NAUKOWE

Mapa nauki polskiej

Wielkie nadzieje - Artur Wolski
O badaniach immunologicznych, archeologicznych i okulistycznych

Upowszechnienie badań

Rekompensata dla humanistyki - Rozmowa z prof. H. Samsonowiczem, przew. Rady Wydawniczej FNP
Zagraniczne inspiracje -Halina Bykowska
O Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i AMG
Proste jak drut -Piotr Kieraciński
Nowa technologia produkcji drutu płaszczowego

W STRONĘ HISTORII

 
Kobiety w Uniwersytecie Jagiellońskim - Urszula Perkowska
Płeć piękna w naszej najstarszej uczelni
  Pomniki uczonych polskich (45) - Paweł Strzelecki w Jindabyne
Rody uczone (35) -Porządek wartości Magdalena Bajer
Witold Chodźko i Zachwatowicze
Kartki z dziejów nauki w Polsce (4) - Uczucia w nauce - Piotr Hubner
Rola uczuć w pracy naukowej

OKOLICE NAUKI

Fotografia w geologii - Wojciech Zagłobicki
Wykorzystanie sprzętu fotograficznego w badaniach geologicznych
Sposób bycia - Dziecko szczęscia - Piotr Kieraciński
Pępicki dworek rektora Niciei

Poczta elektroniczna

  W sieci
Na tropie zaginionej arki -Paweł Misiak
Jak dzięki Internetowi podróżować w czasie i przestrzeni?
Czasopisma elektroniczneElżbieta Dudzińska
Bibliotekarze wobec nowych mediów

Esej

Między nauką a filozofią -Krzysztof Czerwiński
Czy nauka może zastąpić filozofię?


Recenzje

  Świnia a sprawa polska
Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziej klęski
Kilka uwag o kiczu
Staropolski świat nauki
Zarys historii kartografii
Psychologia
Wychowanie na rozdrożu

FELIETONY

Szkiełko w oku
  Mit Kruifa- Pitr Muldner-Nieckowski
Wyznania szalonego humanisty
Priorytety - Leszek Szaruga

 


Wiara i rozum

Trzeba sobie ciągle na nowo przypominać, iż rozum jest darem Boga (św. Tomasz powiedział: największym darem Boga jest rozum), znakiem Bożego podobieństwa, jakie każdy człowiek w sobie nosi. Dlatego tak ważna jest ciągła pamięć o tym, iż autentyczna wolność badań naukowych nie może abstrahować od kryterium prawdy i dobra. Troska o sumienie moralne i o poczucie odpowiedzialności za człowieka ze strony ludzi nauki urastają dziś do rangi podstawowych imperatywów. To właśnie na tym poziomie decydują się zarówno losy nauki współczesnej, jak i w pewnym sensie losy całej ludzkości.
Publikujemy tekst przemówienia Papieża Jana Pawła II do przedstawicieli

 

Powinnismy sie cenic i szanowac

Obecnie tworzony jest plan społeczno-gospodarczego rozwoju państwa do 2010 r. Jeżeli politycy, a zwłaszcza przewodniczący KBN, nie zadbają, aby do tego programu wprowadzić elementy polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej, to popełnią wielki grzech zaniechania. Jesteśmy dość dużym krajem i mamy jeszcze potencjał naukowo-technologiczny. Musimy być aktywni w sferze innowacji i nowych technologii, sprzęgniętych z rozwojem gospodarczym.

Rozmowa z prof. Zbigniewem Śmieszkiem,

 

Potrzebny jest zdrowy kompromis

 

Szkolnictwo wyższe jest z natury konserwatywne i źle znosi wszelkie „rewolucje” (przykładów z przeszłości można by podać wiele). Wydaje się więc, że przy tworzeniu nowej ustawy potrzebny jest zdrowy kompromis między tendencjami reformatorskimi i zachowawczymi. Czy tak jest w wypadku omawianego projektu? Trudno ocenić, m.in. dlatego, że w wielu fragmentach projekt jest jeszcze niejasny, zbyt enigmatyczny lub wręcz niedopracowany. A jak wiadomo, „diabeł tkwi w szczegółach”.

Prof. Jerzy Osiowski bierze udział w toczącej się na naszych łamach dyskusji
nad projektem ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

 

Przechwycenie

Należy opanować – nie tak w końcu trudną – sztukę pisania niestrawnych, zaszyfrowanych prac, kolejnych przyczynków do innych przyczynków. Osiągną one swój zamierzony cel, bo przekonają wszystkich o skuteczności pracy autora. Z kolei kradzież takiego „wyniku” – choć oczywiście możliwa – jest dla ewentualnego złodzieja nieprzydatna. Stąd w każdej instytucji naukowej te stosy niepotrzebnych preprintów, których nikt nie czyta, i których jedynym celem jest dowieść, że ten czy inny naukowiec otrzymał jakiś wynik i spisał pracę.


O wykorzystywaniu stanowisk do kradzieży pomysłów i wyników naukowych pisze dr Krzysztof Maślanka .

 

Dziesięć lat przeważnie straconych

Jest faktem, bardzo smutnym, że kolejne rządy dziesięciolecia nie miały żadnej polityki wobec nauki. Nie miały jej zresztą także wobec szkolnictwa wyższego. Zignorowano nie tylko liczne opracowania i raporty autorstwa naszych specjalistów, ale także raport i zalecenia ekspertów OECD. W Sejmie nie było żadnej poważnej plenarnej debaty na temat nauki i edukacji, a kiedy pewnego razu omawiano tam, przez krótki czas, te zagadnienia, sala obrad świeciła pustkami, czego nie omieszkała pokazać telewizja.

Prof. Andrzej K. Wróblewski (a także inni przedstawiciele środowiska akademickiego i naukowego) odpowiada na pytania ankiety „Forum” o sukcesy i zagrożenia,
jakie nauce przyniosła miniona dekada

 

Cisza, powietrze i lasy

Wiele uczelni państwowych i poszczególne oddziały PAN posiadają własne domy pracy twórczej. Sporo z nich powstało w latach osiemdziesiątych. W najlepszej sytuacji są uczelnie w miastach położonych blisko pięknych zakątków. Wrocław, Kraków, Opole, Katowice, Olsztyn – stąd nie trzeba daleko jechać, by znaleźć się w miejscach odludnych i urokliwych. Ale przecież nie jest to regułą. Zwłaszcza wtedy, gdy walor takiego ośrodka polega na umieszczeniu go w leśniczówce, zabytkowym pałacyku myśliwskim, dworku czy pałacu.

Leopold Lasota pisze o domach pracy twórczej dla naukowców.

 

 

Uwagi.