Pożegnanie z PIASt-em?

Naukowcy lubią instytuty studiów zaawansowanych, które dają pełną swobodę poszukiwań i debaty, zapewniając miejsce i środki. Jednak ktoś za to musi płacić. Władze PAN uważają, że nie powinno to obciążać budżetu Akademii. Czy to oznacza koniec PIASt-a? Czy Polski naprawdę nie stać na sfinansowanie tego niewielkiego w końcu przedsięwzięcia? – pyta red. Piotr Kieraciński.