Aktualności
Kadry
29 Czerwca
Fot. Karol Dądera
Opublikowano: 2023-06-29

Doktorantka UwB w Zarządzie EURODOC

Aleksandra Lewandowska, doktorantka Uniwersytetu w Białymstoku i pełnomocniczka Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. współpracy międzynarodowej, została wybrana do Zarządu Europejskiej Rady Doktorantów i Młodych Naukowców EURODOC na kadencję 2023–2024.

EURODOC (European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers) jest międzynarodową federacją 26 krajowych stowarzyszeń doktorantów i młodych naukowców z 24 krajów Unii Europejskiej oraz Rady Europy. W drugi weekend czerwca w szwedzkiej Uppsali odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego wybierano nowe władze organizacji. W kadencji 2023/2024 funkcję prezydenta sprawować będzie Sebastian Dahle z Uniwersytetu w Lublanie.

Do Zarządu EURODOC wybrano natomiast Aleksandrę Lewandowską, doktorantkę Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz pełnomocniczkę ds. współpracy międzynarodowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jest absolwentką kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie studiuje psychologię (specjalność neurokognitywistyka) na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W orbicie jej zainteresowań naukowych znajdują się neuronalne korelaty agresji, neuroterapia w procesie resocjalizacji oraz różnice płciowe w empatii i procesie przetwarzania bólu.

Pełni funkcję Rzecznika Praw Doktoranta na Uniwersytecie w Białymstoku. Związana jest z działalnością Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB. Ponadto w latach 2017–2020 należała do sekcji Biopsychosocial Criminology Amerykańskiego Towarzystwa Kryminologicznego.

Powołano także nową Radę Administracyjną EURODOC. W jej skład weszły: Beata Zwierzyńska – zasiadająca w Komisji Stałej Konferencji INGOs Rady Europy i Komitecie Sterującym ds. Edukacji Rady Europy oraz Iryna Degtyarova – adiunkt naukowo-badawczy/senior researcher Fundacji Rektorów Polskich, należy do Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Zespołu Ekspertów KRASP w kadencji 2020–2024. Z kolei w Sekretariacie organizacji działania związane z otwartą nauką koordynuje Agnieszka Żyra, doktorantka Politechniki Krakowskiej, przewodnicząca EURODOC w kadencji 2021–2022.

EURODOC reprezentuje interesy doktorantów i młodych naukowców na szczeblu europejskim w dziedzinie edukacji, badań i rozwoju zawodowego oraz pracuje nad polepszeniem programów studiów doktoranckich i standardów prowadzonych badań w Europie. Organizacja ma na celu wspieranie wymiany informacji na tematy związane z młodymi badaczami, organizację spotkań i debat młodych naukowców. Przedstawiciele EURODOC uczestniczą w opracowywaniu wytycznych związanych ze szkolnictwem wyższym i badaniami w Europie. Siedziba organizacji znajduje się w Brukseli.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)