Aktualności
Konferencje
28 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-10-28

Gry i grywalizacja w kulturze XXI wieku

Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku – to tytuł konferencji organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL. Wydarzenie odbędzie się w formule online w dniach 6–7 grudnia.

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. W jej trakcie gry oraz grywalizacja staną się przedmiotem refleksji badawczej specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Wśród zagadnień proponowanych do poruszenia w referatach są m.in.:

 • rola gier w kulturze;
 • etnografia graczy, etnografia przemysłu gier;
 • historia gier;
 • historia w grach;
 • przedstawienie dziedzictwa narodowego w grach;
 • wykorzystanie gier w nauczaniu formalnym i nieformalnym;
 • motyw gry w literaturze;
 • gra jako forma literatury;
 • gry komputerowe jako pole walki o prawdę historyczną;
 • współczesne metody i technologie projektowania gier;
 • wykorzystanie grywalizacji w różnych sektorach;
 • ekonomiczne i społeczne aspekty gier;
 • e-sport a sporty tradycyjne;
 • gry radiowe i telewizyjne;
 • miasto i gry – gry miejskie;
 • gry w świetle prawa;
 • pozytywne i negatywne skutki grania w gry;
 • kulturowe konteksty gier;
 • regionalne kultury gier komputerowych;
 • cyfrowe i tradycyjne wydania gier komputerowych;
 • gra w hazard, loot boxy i gambling;
 • etyka gracza;
 • muzyka i grafika w grach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy prelegent otrzyma zaświadczenie poświadczające wygłoszenie referatu. Szacowany czas na wystąpienie to około 15 min. Po zakończonym panelu nastąpi czas na dyskusję i pytania do referentów. Planowana jest także publikacja pokonferencyjna w formie e-booka, do której zakwalifikowane zostaną artykuły po pozytywnej recenzji. Pytania dotyczące konferencji należy kierować na adres: knhc@kul.pl.

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są do 20 listopada 2021 r. Szczegółowy program konferencji zostanie ustalony w listopadzie. Aktualne informacje podawane są na Facebooku. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK

 

plakat gry fin

Dyskusja (0 komentarzy)