Aktualności
Konferencje
12 Maja
Opublikowano: 2022-05-12

Którędy do dobrobytu?

W dniach 2–3 czerwca w Kielnarowej koło Rzeszowa odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego. Wezmą w niej udział przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i praktycy gospodarczy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej. 

To druga odsłona wydarzenia organizowanego pod hasłem „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”. Poświęcone jest prof. Janowi Winieckiemu (1938–2016), współzałożycielowi i wieloletniemu prezesowi Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Tytuł konferencji zaczerpnięty jest z książki pod red. prof. Winieckiego, która ukazała się w 1999 roku. Składały się na nią teksty, które powstały w ramach realizowanego przez TEP programu publicznej edukacji ekonomicznej pod nazwą „Którędy do dobrobytu?”.

Celem konferencji jest propagowanie myśli i dorobku naukowego profesora Winieckiego w dziedzinie teorii ekonomii oraz polityki gospodarczej. Organizatorzy chcą także przypomnieć jego aktywność na niwie społecznej. Jan Winiecki był osobą pełną pasji, a jedną z nich było, jak to określił prof. Adam Brzeski, zwalczanie „socjalistycznego eksperymentu”. Tak Winiecki określał centralne zarządzanie upaństwowioną gospodarką. Ta pasja zaowocowała olbrzymim wkładem profesora w budowę nowego rynkowego ładu ekonomicznego w Polsce. Drugą z jego pasji było kształcenie ekonomiczne społeczeństwa. Szerszej opinii publicznej prof. Winiecki znany był przede wszystkim jako niestrudzony propagator ekonomii rynkowej, za co otrzymał w 1992 roku Nagrodę Kisiela. Pisał artykuły i felietony do wielonakładowych gazet i tygodników, ale także do prasy regionalnej. Uważał, że jego misją jest uczenie Polaków ekonomicznego rozsądku, czemu służyła także aktywność TEP.

Na czerwcowej konferencji prezentowane będą najnowsze wyniki badań i analiz kilkunastu polskich ekonomistów. Na pierwszy dzień konferencji planowany jest ponadto wykład specjalny – prof. dr. hab. Jerzego Hausnera pt.: „Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej” oraz sesja upamiętniająca prof. Jana Winieckiego. Drugi dzień konferencji rozpocznie się sesją o konsekwencjach gospodarczych wojny w Ukrainie. Panel z udziałem ekonomistów ukraińskich poprowadzi prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki (Uniwersytet Wrocławski i TEP). Kolejna sesja prowadzona przez prof. dr hab. Joannę Tyrowicz (Uniwersytet Warszawski i GRAPE/FAME) i komentowana przez Ludwika Koteckiego, będzie dotyczyła polityki pieniężnej i fiskalnej. Dr Wojciech Misiąg (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, TBC) i dr hab. Monika Bąk (Uniwersytet Gdański) poprowadzą i skomentują wyniki badań przedstawionych w sesji dotyczącej globalizacji i wyzwań współczesnej gospodarki. Wydarzenie zakończy sesja o politykach publicznych, którą poprowadzi dr Krzysztof Błędowski (TEP) i dr hab. Robert Pater (WSIiZ).

Program konferencji

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. prof. Jana Winieckiego odbędzie się w dniach 2–3 czerwca w Kielnarowej koło Rzeszowa. Rejestracja, zarówno na udział w trybie stacjonarnym, jak i online, dostępna jest na stronie internetowej TEP. Organizatorami wydarzenia są Towarzystwo Ekonomistów Polskich, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, która jest gospodarzem tegorocznej edycji.

MK

Plakat A3

Dyskusja (0 komentarzy)