Aktualności
Konferencje
07 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-07

Studenci zagraniczni w Polsce 2020

W dniach 27–28 stycznia na Politechnice Łódzkiej odbędzie się doroczna konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Podczas niej poznamy m.in. laureatów konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce oraz Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”.

Umiędzynarodowienie jest główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Również w Polsce zwiększa się od kilku lat liczba programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz liczba studentów zza granicy. Działania w tym zakresie są priorytetem wielu uczelni również ze względu na wagę, jaką umiędzynarodowienie ma dla pozycji uczelni w międzynarodowych rankingach uczelni akademickich. Z doświadczeniami najlepszych w tym zakresie ośrodków polskich i zagranicznych będzie można się zapoznać podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2020”. Konferencja będzie także doskonałą okazją do omówienia najważniejszych problemów związanych z rozwojem umiędzynarodowienia polskich uczelni.

W programie przewidziano pięć sesji plenarnych:

  • Kierunek: uczelnie europejskie – szanse i wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego
  • Polska jako międzynarodowy HUB naukowy i edukacyjny w zakresie IT
  • Oblicza umiędzynarodowienia – partnerzy w centrum uwagi
  • Najlepsze praktyki w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego
  • Umiędzynarodowienie w praktyce – problemy, sprawozdania, komunikaty

Podczas konferencji odbędą się także wydarzenia towarzyszące: Gala Nagrody „Gwiazdy Umiędzynarodowienia 2020”, finał konkursu INTERSTUDENT 2020 oraz szkolenie „Protokół dyplomatyczny w uczelniach i akademicki savoir-vivre”.

Rejestracja udziału w konferencji tylko do 15 stycznia! Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod adresem: http://www.studyinpoland.pl/konferencja2020/rejestracja

Patronat Honorowy nad konferencją objął minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wśród prelegentów są także m.in. prof. Stanisław Bielecki – wiceprzewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP; Jolanta Bubel – CEO w Student Depot; prof. Jan Michal Burdukiewicz – prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego; Joanna Domagała – z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Maciej Duszczyk – prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych; Anna Kiryjow-Radzka – prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”; prof. Grzegorz Mazurek – prorektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; Dorota Maciejowska – kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. Ryszard Naskręcki – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. Marek Pawełczyk – prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju; Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji; Waldemar Siwiński – założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence; prof. Jan Szmidt – przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce, rektor Politechniki Warszawskiej; prof. Sławomir Wiak – rektor Politechniki Łódzkiej oraz Łukasz Wojdyga – dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Gospodarzem tegorocznej konferencji – organizowanej cyklicznie w ramach wieloletniego programu „Study in Poland”, prowadzonego wspólnie przez KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy” – będzie Politechnika Łódzka. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27–28 stycznia 2020 roku. Patronem medialnym konferencji jest „Forum Akademickie”.

MK

Program ramowy konferencji

Dyskusja (0 komentarzy)