Aktualności
Konferencje
29 Października
Opublikowano: 2021-10-29

W listopadzie kolejna edycja konferencji LUMEN

Największa w Polsce konferencja poświęcona tematyce zarządzania uczelniami – LUMEN 2021 odbędzie się w dniach 23–24 listopada w formule online.

Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN to wydarzenie organizowane po raz siódmy z inicjatywy PCG Academia i Fundacji Rektorów Polskich. Celem jest identyfikacja i promocja najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania uczelniami. W tym roku do grona organizatorów dołączył Times Higher Education, twórca THE World University Rankings – jednego z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych rankingów uczelni na świecie.

LUMEN 2021 odbędzie się w dniach 23–24 listopada w formule online. Wśród tematów m.in. ewaluacja działalności naukowej za okres 2017–2021.

Problematyka zarządzania nauką w uczelni opiera się na ewaluacji naukowej będącej zestawem metod, podejść i technik stosowanych do badania, oceniania i pomiaru skuteczności lub jakości działalności naukowej. Ewaluacja może prowadzić do: doskonalenia zarządzania nauką, podejmowania decyzji dotyczących nauki, wdrażania programów doskonałości naukowej, porównywania jednostek naukowych lub nawet całych krajowych systemów nauki. Jest ona podstawą tworzonych systemów oceny pracowniczej bazujących na danych o przyroście dorobku pracowników naukowych. W konsekwencji od wiarygodności i efektywności danych w systemie informacyjnym zależy skuteczne zarządzanie wiedzą – mówi prof. Łukasz Sułkowski, prowadzący panel poświęcony tej kwestii.

Na tegorocznej konferencji nie zabraknie dyskusji o finansowaniu szkolnictwa wyższego i nauki.

Szczególną i wyjątkową cechą planu i sposobu finansowania uczelni i badań naukowych w najbliższych latach jest pojawienie się – obok tradycyjnych już środków z kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz budżetu państwa – funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Powiązanie celów, wskazanie źródeł oraz określenie zakresu i wysokości finansowania poszczególnych zadań w warunkach  dostępności środków o tak zróżnicowanym charakterze wymaga realizacji właściwie zaprojektowanej  strategii rozwoju sektora wiedzy w naszym kraju. Ten swego rodzaju mix finansowy wymaga także odwoływania się do powiązanych rządowych dokumentów strategicznych, a w tym do polityki naukowej państwa – zaprasza moderator dyskusji prof. Jerzy Woźnicki.

Pojawi się także temat obecności polskich uczelni na rynku międzynarodowym. Uczestnicy spróbują nakreślić model uniwersytetu, który sprzyja sukcesom w skali międzynarodowej.

W trakcie tej sesji będziemy poszukiwać odpowiedzi między innymi na następujące pytania: dlaczego
niektóre uczelnie prowadzą badania bardziej umiędzynarodowione, a inne mniej i czy poziom umiędzynarodowienia zależy tylko od polityku uczelni? Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływają pozytywnie na internacjonalizację badań, a jakie mają wpływ negatywny? Czy liczne publikacje międzynarodowe i szeroka współpraca zagraniczna są najważniejszymi cechami uczelni badawczych? Jaką rolę odgrywa w nich międzynarodowa kadra, doktoranci i studenci? Czy sukces międzynarodowy jest związany z lokalizacją uczelni? I wreszcie – czy najbardziej umiędzynarodowione polskie uczelnie są skazane na sukces w nauce? – zapowiada prowadzący ten panel prof. Marek Kwiek.

Ważnym i aktualnym tematem będzie zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność uczelni w erze kryzysu ekonomicznego i klimatycznego.

Ignorowanie kryzysu klimatycznego jest coraz bardziej kosztowne. Globalne ocieplenie to nie tylko
podwyższenie średniej temperatury na Ziemi. To przede wszystkim ekstremalne zjawiska pogodowe,
które mają wymierny koszt finansowy. Nie dostrzegamy tego, że świat stoi na granicy destabilizacji gospodarczej ściśle powiązanej z katastrofą klimatyczną. Jeśli nie wyhamujemy procesu zmian klimatycznych, szybko zmierzając w kierunku neutralności klimatycznej, nie będziemy w stanie powstrzymać fatalnych skutków tego zjawiska. Edukacja klimatyczna wpisuje się ściśle w misje uczelni, w których podkreśla się konieczność odpowiedzi na współczesne wyzwania cywilizacyjne. Rola szkół wyższych w tym zakresie jest o tyle istotna, że powinny one uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z obecnym kryzysem klimatycznym w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, obejmującego różnych interesariuszy, a także kształtować liderów, którzy taką działalność podejmą – zachęca do dyskusji prof. Piotr Wachowiak.

W sumie w dziesięciu panelach dyskusyjnych weźmie udział blisko czterdziestu ekspertów z dziedziny zarządzania szkolnictwem wyższym. Wystąpią m.in. rektorzy i prorektorzy: prof. Krzysztof Bielawski (Uniwersytet Gdański), prof. Jarosław Bosy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), prof. Piotr Kuśtrowski (Uniwersytet Jagielloński), prof. Zbigniew Lalak (Uniwersytet Warszawski), prof. Jerzy Lis (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), prof. Arkadiusz Mężyk (Politechnika Śląska), prof. Marta Kosior-Kazberuk (Politechnika Białostocka), prof. Aleksandra Cisłak-Wójcik (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) oraz prof. Aleksandra Przegalińska (Akademia Leona Koźmińskiego).

LUMEN, jak zwykle, będzie też areną okolicznościowych wystąpień osób i instytucji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania sektora uczelni: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego.

Keynote Speech inaugurujący LUMEN 2021 wygłosi Phil Baty, Chief Knowledge Officer Times Higher Education. Tematem wystąpienia będzie rola uczelni w erze post-covidowej. Ponadto przedstawiciele THE – Duncan Ross i Michael Lubacz – wystąpią w panelach dyskusyjnych dotyczących zarządzania informacją naukową i zrównoważonego rozwoju.

LUMEN 2021 będzie realizowany za pośrednictwem platformy umożliwiającej zadawanie pytań oraz interakcję i networking z uczestnikami konferencji. Rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.lumen.edu.pl. Tam też dostępny szczegółowy program wydarzenia.

Patronat honorowy nad konferencją LUMEN 2021 objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także Przewodniczący KRASP, Polska Komisja Akredytacyjna, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji. Wśród partnerów konferencji znalazły się firmy: Blackboard, Elsevier, Inspera, Intelliboard, OpenLMS, WEBCON. Patronat medialny sprawuje „Forum Akademickie”.

MK

PCG blog 976x596 3u fiolet – 13@2x

Dyskusja (0 komentarzy)