Aktualności
Konferencje
12 Grudnia
Opublikowano: 2022-12-12

Za miesiąc pierwszy Kongres Samorządów Szkół Doktorskich

Na początek stycznia przeniesiono premierową edycję Kongresu Samorządów Szkół Doktorskich. W zamierzeniach organizatorów ma on być stałą platformą współpracy między tymi samorządami.

Kongres planowany był początkowo w pierwszej połowie grudnia. Ze względów organizacyjnych oraz kolizję terminową ze Zjazdem Delegatów KRD przeniesiono go na 7–8 stycznia 2023 roku. Zachowana została formuła online, w jakiej odbędzie się wydarzenie.

Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy doktoranci szkół doktorskich zrzeszeni w jakikolwiek sposób w samorządach, jak również osoby reprezentujące szkoły doktorskie. Na Kongresie poruszone zostaną m.in. kwestie modeli samorządów szkół doktorskich uniwersytetów, w tym artystycznych, oraz samorządów szkół doktorskich PAN; finansowania działalności samorządów szkół doktorskich; umiędzynarodowienia doktorantów; współpracy z władzami uczelni i z Rzecznikiem Praw Doktoranta. Nie zabraknie także zagadnień związanych ze wsparciem doktorantów z niepełnosprawnością czy dbaniem o warunki socjalno-bytowe, jak również udziałem samorządu przy IPB lub ocenie śródokresowej, a także rozwiązaniem kwestii, czy samorząd ma pełnić funkcję obrońcy, czy mediatora w konflikcie między doktorantami a podmiotami prowadzącymi szkoły doktorskie.

Problemów jest wiele i czas zacząć o nich rozmawiać, a także wypracowywać wspólną praktykę funkcjonowania samorządów Szkół Doktorskich – zachęcają do udziału w Kongresie jego organizatorzy z Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku, Interdyscyplinarnego Koła Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Doktorancko-Studenckiej Organizacji Społecznej Odpowiedzialności Uniwersytetu Szczecińskiego.

Celem paneli dyskusyjnych ma być nie tylko zwrócenie uwagi na istnienie danego problemu, ale również próba
znalezienia rozwiązań i zaleceń, które następnie zostaną zebrane w formie postulatów. Będą one później opracowane w formie raportu, który otrzymają samorządy szkół doktorskich, Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz inne odpowiednie organy.

Zgłoszenia reprezentantów samorządów do udziału w Kongresie należy kierować na adres e-mail: kongressamorzadowsd@gmail.com (w treści maila należy podać: imiona i nazwiska reprezentantów, reprezentowany samorząd oraz adresy mailowe do reprezentantów). Więcej szczegółów na stronie wydarzenia na Facebooku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)