Aktualności
Konkursy
30 Października
Opublikowano: 2020-10-30

Najlepsze rozprawy doktorskie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji

Autorzy prac doktorskich obronionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostali laureatami premierowej edycji konkursu im. prof. Teresy Taranko. Nagradzane są w nim prace z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu. Celem jest popularyzacja problematyki marketingu, handlu i konsumpcji w polskim środowisku akademickim jako ważnych obszarów nauki oraz promocja i budowanie pozytywnego wizerunku młodych naukowców. W inauguracyjnej edycji konkursu im. prof. Teresy Taranko na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji pierwsze miejsce przyznano dr Anecie Disterheft za pracę pt. „Badania neuromarketingowe w przewidywaniu intencji zakupowych” obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (promotor: dr hab. Ewa Jerzyk, prof. UEP). Drugie miejsce zajął dr Tomasz Zawadzki, autor rozprawy pt. „Wykorzystanie innowacji marketingowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej stacji paliw w Polsce” powstałej również na UEP (promotor: dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. UEP). Trzecią nagrodę otrzymała dr Monika Ratajczyk za pracę pt. „Wpływ opakowania na decyzje zakupowe młodych konsumentów” napisaną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (promotor: dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS).

Patronem konkursu jest prof. dr hab. Teresa Taranko (1960–2019), ceniona w środowisku marketingu badaczka oraz promotorka i recenzentka wielu prac dyplomowych i doktorskich, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, w której sprawowała funkcję kierownika Katedry Rynku i Marketingu, oraz z Akademią Leona Koźmińskiego. Była jedną z osób zakładających Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu – pełniła funkcję członka Zarządu, a w kolejnej kadencji – wiceprezesa PNTM. Jej zainteresowania badawcze związane były z funkcjonowaniem rynku i konkurencji, komunikacją marketingową, zarządzaniem marką, efektywnością marketingu.

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu działa od 2013 roku i skupia blisko 200 członków – przedstawicieli środowiska akademickiego, których zainteresowania naukowo-badawcze związane są z marketingiem, działalnością handlową lub zachowaniami konsumentów. Głównym celem działalności PNTM jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju nauki o marketingu w Polsce, a także integracja środowiska marketingowego i upowszechnianie oraz promowanie prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich badań naukowych dotyczących marketingu i w konsekwencji popularyzacja wiedzy z tego zakresu.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)