Aktualności
Konkursy
23 Marca
Źródło: YouTube/OKF
Opublikowano: 2021-03-23

O doktoracie w 3 minuty i po francusku

Dorota Kołbuk z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk wygrała trzecią edycję konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”. W swojej prezentacji omówiła wpływ geochemicznych parametrów środowiska oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni.

Polska edycja „Ma Thèse en 180 Secondes” odbyła się po raz trzeci i podobnie jak w ubiegłym roku w formule online. Zadaniem doktorantów jest przedstawienie w języku francuskim tematu swojego doktoratu w formie nagrania wideo. Mają na to nie więcej niż 3 minuty. Jurorzy i publiczność wybierają najbardziej przekonujących uczestników. Do tegorocznego finału zakwalifikowano 13 osób z 11 uczelni i instytutów naukowych.

Główną nagrodę – miesięczne stypendium na pobyt naukowy we Francji o wartości 1700 euro ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce – przyznano Dorocie Kołbuk z Zakładu Paleobiologii Środowiskowej Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, której rozprawa dotyczy wpływu geochemicznych parametrów środowiska (Mg/Ca) oraz diety na biomineralizację szkieletu szkarłupni.

II nagrodę (voucher o wartości 200 euro ufundowany przez Polską Akademię Nauk) otrzymała Anna Krzyżak ze Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie za przedstawienie pracy pt. „Percepcja słuchowa i kompetencje językowe u muzyków i niemuzyków w świetle eksperymentalnych badań neurolingwistycznych”.

III nagroda (voucher o wartości 150 euro ufundowany przez Wallonie Bruxelles International) trafiła do Magdaleny Białeckiej z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, która opowiadała o nieobecności kompozytorek w historii muzyki XVI–XIX wieku.

Z uznaniem publiczności spotkała się z kolei prezentacja Macieja Bukowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dotycząca zmian klimatycznych jako czynnika równoważącego konkurencję miedzy Unią Europejską, USA i Chinami. W nagrodę otrzymał voucher o wartości 200 euro ufundowany przez Grupę Mazars.

W maju na Uniwersytecie Jagiellońskim zaplanowano finał Europy Środkowej, którego zwycięzca wystąpi na jesieni tego roku w międzynarodowym finale w Paryżu.

Konkurs „Mój doktorat w 180 sekund” zorganizowano po raz pierwszy w 2012 roku. Dziś odbywa się w blisko 30 krajach. Wydarzenie jest dla doktorantów okazją do zaprezentowania szerokiej publiczności swojej pracy naukowej. Skomplikowane zagadnienie muszą w trzy minuty przełożyć na zrozumiały dla każdego odbiorcy język. Mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej przekonujący!

Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Francuski w Polsce. Partnerzy wydarzenia: Ambasada Francji w Polsce, Polska Akademia Nauk oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: OKF

Dyskusja (0 komentarzy)