Aktualności
Konkursy
24 Lipca
Opublikowano: 2023-07-24

Ogłoszono nazwiska kolejnych laureatów MINIATURY

Ponad pół setki młodych badaczy otrzyma środki na badania wstępne, pilotażowe, staże naukowe oraz wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nazwiska kolejnych laureatów konkursu MINIATURA. 

To już trzecie tegoroczne rozdanie MINIATURY. Pierwszą listę rankingową ogłoszono w połowie maja, drugą – w czerwcu. Środki finansowe na realizację pojedynczych działań naukowych przyznano już ponad stu badaczom i badaczkom. Tym razem na liście laureatów widnieją nazwiska 55 młodych naukowców, którzy wywodzą się z 38 instytucji naukowych, najwięcej z Uniwersytetu Jagiellońskiego (5), Uniwersytetu Gdańskiego (3), Politechniki Gdańskiej (3) i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (3). Otrzymają w sumie ponad 2 mln zł na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze albo wyjazdy konsultacyjne.

Najwięcej środków przeznaczono na 24 projekty z nauk o życiu (1,05 mln zł), z kolei przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych na 14 przedsięwzięć dostaną nieco ponad 627 tys. zł, zaś na 17 działań w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 408 tys. zł.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W siódmej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Termin składania wniosków: 31 lipca 2023 r. 

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Badaczki i badacze wskazani do realizacji działania naukowego nie mogą być laureatami konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub staże finansowane ze środków NCN, a także nie mogą być wnioskodawcami, kierownikami projektów lub kandydatami na staż we wnioskach złożonych lub zakwalifikowanych do finansowania w innych konkursach NCN. W dniu złożenia wniosku muszą być zatrudnieni na umowę o pracę przez jednostkę, w której będą realizować działanie.

MK

Listy rankingowe MINIATURA 7

Miniatura, 
mały format, 
duże możliwości


 

Dyskusja (0 komentarzy)