Aktualności
Konkursy
26 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-26

Polsko-chiński konkurs SHENG rozstrzygnięty

Prawie 36,4 mln zł trafi do naukowców, których projekty skierowano do finansowania w ramach polsko-chińskiego konkursu SHENG. W pierwszej jego odsłonie zrealizowanych zostanie 30 przedsięwzięć.

W konkursie SHENG wnioskodawcy mieli szansę pozyskać środki na polsko-chińskie badania podstawowe w obszarze nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych. Finansowane projekty będą realizowane zarówno w Polsce, jak i w Chinach, przy czym nad realizacją każdego będzie czuwać dwóch kierowników: jeden po stronie chińskiej, drugi po stronie polskiej. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, czas realizacji projektu badawczego wynosi 36 miesięcy, zaś minimalna wartość polskiej części projektu to 250 tys. zł.

– Pierwsza edycja konkursu SHENG była pilotażowa pod wieloma względami. Po raz pierwszy polscy naukowcy mogli pozyskać tak znaczne środki na sfinansowanie bezpośredniej współpracy z badaczami z Chin w zakresie badań podstawowych. Co ciekawe, wnioski były oceniane w dwutorowej procedurze – niezależnie przez naszych ekspertów i przez ekspertów agencji chińskiej. Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania powstała po porównaniu tych dwóch ocen i uzgodnieniu stanowisk obu agencji – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, które koordynowało konkurs.

W konkursie SHENG 1 złożono łącznie 250 wniosków na kwotę ponad 313 mln zł. Wsparcie finansowe otrzyma 30, w tym 1 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 7 w grupie nauk o życiu, a w naukach ścisłych i technicznych – 22 wnioski.  Łączny budżet przyznanych grantów wynosi 36 377 384 zł.

Najwyższe dofinansowanie – w kwocie ponad 2,7 mln zł – otrzyma dr Zhi Jane Chen z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego na realizację projektu „Zastosowanie nowych podejść eksperymentalnych w celu scharakteryzowania równowagi między pomocniczymi limfocytami T (Th17) i limfocytami T regulatorowymi (Treg), niezbędnej do przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej”.  Wyniki uzyskane w tym projekcie mają pomóc w opracowaniu skuteczniejszych terapii
przeciwnowotworowych.

SHENG jest konkursem realizowanym we współpracy Narodowego Centrum Nauki z National Natural Science Foundation of China (NSFC). Ocena formalna i merytoryczna wniosków w konkursie SHENG była przeprowadzana równolegle w NCN i NSFC. Przedmiotem oceny były wspólne, polsko-chińskie wnioski o finansowanie projektów badawczych, zaś eksperci oceniali wartość naukową projektu, kwalifikacje zespołu badawczego, możliwość wykonania projektu oraz kosztorys. Pierwsze polsko-chińskie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania w konkursie SHENG rozpoczną się w czerwcu tego roku.

Źródło: NCN

Listy rankingowe SHENG 1

Dyskusja (0 komentarzy)