Aktualności
Konkursy
22 Lipca
Opublikowano: 2022-07-22

Prawie 1,6 mln zł dla kolejnych laureatów MINIATURY

Niemal 1,6 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy badawcze lub konsultacyjne otrzymają naukowcy wyłonieni w trzeciej odsłonie tegorocznego konkursu MINIATURA. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło właśnie nazwiska 41 laureatów. 

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys. zł. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln złotych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do końca lipca.

Pierwszą listę rankingową opublikowano w maju, drugą – przed miesiącem. Na trzeciej znalazło się 41 badaczek i badaczy z 31 instytucji (w tym jednej niepublicznej uczelni – Collegium Civitas), którzy otrzymają niemal 1,6 mln zł na pojedyncze działania naukowe. Najwięcej laureatów w tej odsłonie wywodzi się z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (4). Blisko połowę z rozdysponowanych środków przeznaczono na projekty z nauk o życiu (764 088 zł), nieco mniej dostali przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych (620 766 zł), zaś badaczom z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 197 541 zł.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania nie brakuje takich, które poszukują odpowiedzi na wyzwania współczesności, np. te spowodowane pandemią COVID-19. Prof. Anna Brzęk ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przeanalizuje, jakie efekty wywołała ona u najmłodszych. Dr Paulina Metelska z GUMed zajmie się problematyką behawioralnego leczenia otyłości w populacji dzieci i młodzieży.

Działania proekologiczne niwelujące negatywne skutki działalności człowieka i jej wpływu na  środowisko to kwestie, które możemy odnaleźć wśród tematów działań zaplanowanych przez badaczy i badaczki z grupy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, jak również z grupy nauk ścisłych i technicznych. Dr Adam Jarosz ze Szkoły Głównej Handlowej w ramach wyjazdu badawczego do Sztokholmu przeanalizuje istniejący tam system zrównoważonej mobilności miejskiej, który od lat uzyskuje najwyższe oceny w rankingach. Z kolei dr inż. Szymon Sobek z Politechniki Śląskiej w trakcie stażu naukowego zajmie się recyklingiem tworzyw sztucznych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogą starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa MINIATURA 6

Dyskusja (0 komentarzy)