Aktualności
Konkursy
18 Września
Opublikowano: 2023-09-18

Prawie pół mld zł czeka na badaczy w nowych edycjach konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne edycje swoich flagowych konkursów: OPUS i SONATA. Łączny ich budżet to 400 milionów złotych.

Konkurs OPUS jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od zaawansowania kariery naukowej. Rywalizują w nim zarówno doświadczeni badacze, jak i młodzi naukowcy. Projekty można realizować w różnych konfiguracjach: bez udziału partnerów zagranicznych, z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, a także z udziałem partnerów zagranicznych. We wrześniowej edycji jest dodatkowa możliwość finansowania projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach współpracy LAP w programie Weave. W tej opcji można planować projekty z udziałem zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 300 milionów złotych.

Z kolei w konkursie SONATA o finansowanie mogą się ubiegać młode badaczki i badacze w okresie od 2 do 7 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Kierownikami projektów w tej edycji mogą być naukowcy, którym nadano ten stopień w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2021 lub wcześniej (w przypadkach wymienionych w regulaminie). Muszą mieć w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki może to być przynajmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe.

Projekty można planować na 12, 24 lub 36 miesięcy. Laureatem konkursu SONATA można być tylko raz. Budżet konkursu to 100 milionów złotych.

W obu konkursach finansujemy badania podstawowe prowadzone w polskich jednostkach naukowych. Konkursy nie są ograniczone tematycznie – wnioski mogą dotyczyć dowolnej dyscypliny naukowej, a ich oceną zajmą się eksperci w danym obszarze. W budżetach projektów można zaplanować wynagrodzenia, stypendia, środki na wyjazdy służbowe, zakup aparatury naukowo-badawczej lub innych potrzebnych materiałów – wyjaśnia Anna Korzekwa-Józefowicz, pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji, przypominając jednocześnie o naborach do trwających już od jakiegoś czasu konkursów.

Polsko-ukraińskie badania

Wsparciu potencjału naukowego w Ukrainie i otwarciu nowych możliwości współpracy naukowców polskich i ukraińskich z naukowcami z USA oraz krajów bałtyckich służy IMPRESS-U (International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine), organizowany przez instytucje z sześciu krajów: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Inicjatorem konkursu i agencją wiodącą, w której odbędzie się ocena merytoryczna wniosków, jest amerykańska agencja National Science Foundation (NSF). Inicjatywa skierowana jest do naukowców z Polski, którzy zaplanują badania w ramach wspólnego projektu z naukowcami z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych, a opcjonalnie także z pozostałych krajów biorących udział w programie.

Kierownicy polskich zespołów muszą mieć co najmniej stopień doktora, a do zespołów realizujących badania mogą być zaangażowani wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowiskach typu post-doc. Nabór wniosków prowadzony będzie do końca 2025 roku, może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpana zostanie pula dostępnych środków w NCN lub instytucjach partnerskich. Na finansowanie projektów realizowanych przez polskie zespoły Rada NCN przeznaczyła 10 mln zł.

Zachęcam do wysłuchania ostatniego podcastu NCN poświęconego współpracy międzynarodowej realizowanej przez Centrum. Wraz z moimi gośćmi rozmawiam m.in. o założeniach i warunkach konkursu IMPRESS-U – mówi rzeczniczka agencji i pomysłodawczyni audycji z cyklu „Nauka to przede wszystkim ludzie”.

Ochrona bioróżnorodności

Z kolei przed tygodniem wspólnie z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności Biodiversa+ ogłoszono konkurs pt. „Nature-Based Solutions for biodiversity, human well-being and transformative change” (BiodivNBS). Budżet przeznaczony w nim dla polskich zespołów to 1 mln euro.

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań opartych na przyrodzie, wspieranie badań nad nimi oraz uwzględniania tych rozwiązań w procesie tworzenia polityki na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Ważnym elementem tej inicjatywy jest również wsparcie edukacji i angażowanie obywateli w działania mające chronić środowisko i bioróżnorodność. Wnioski składane w konkursie powinny dotyczyć jednego lub więcej z trzech następujących tematów:

 1. Synergies and trade-offs of Nature-Based solutions in the context of human well-being
 2. Nature-Based solutions mitigating anthropogenic drivers of biodiversity loss
 3. The contribution of Nature-Based solutions for just transformative change

W konkursie mogą brać udział konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi mieć co najmniej stopień naukowy doktora. Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Gruzja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Maroko (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Mołdawia, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Tunezja, Turcja (ostateczny udział zostanie potwierdzony), Węgry, Włochy.

Budżet 36-miesięcznego projektu może obejmować środki na wynagrodzenia dla zespołu, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz inne koszty niezbędne do jego realizacji. Zainteresowani udziałem w konkursie mogą wziąć udział w webinarium organizowanym przez Biodiversa+ na temat procesu składania wniosków. Odbędzie się 26 września w godzinach 13:00 – 15:00.

Demokracja (nie)zagrożona

Od czerwca trwa konkurs na międzynarodowe projekty badawcze „Democracy, Governance and Trust (DGT Call 2023)”, organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP). Konkurs obejmuje 9 głównych obszarów tematycznych:

 1. Concepts, understandings and models of democracy, governance and trust;
 2. Education;
 3. Media, information and communication;
 4. Economies and economic systems;
 5. Identities, discrimination, marginalization and inequalities;
 6. Ecosystems and environments;
 7. Epistemologies, knowledge and expertise;
 8. History and culture;
 9. Power, authority and conflict.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-RPA). W konkursie polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. euro.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)