Podcasty
09 Lutego
Opublikowano: 2023-02-09

Nauka to przede wszystkim ludzie

„Nauka to przede wszystkim ludzie” – to podcasty Narodowego Centrum Nauki. Dotyczą spraw istotnych dla środowiska badaczy i badaczek oraz funkcjonowania nauki w Polsce. Gośćmi są uczeni z różnych ośrodków akademickich i pracownicy NCN. Rozmowy prowadzi Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka agencji.

 

 

 

  • Prof. Krzysztof Jóźwiak, nowy dyrektor NCN, odpowiada na pytania dotyczące m.in. kwestii finansowania badań podstawowych i budżetu agencji, konieczności nowego otwarcia w relacjach z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz inicjatyw, które mogą być realizowane, gdyby zostało zwiększone finansowanie Centrum.

  • Prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki przez ostatnie dwie kadencje, podsumowuje okres swojej pracy w agencji, omawia sytuację wokół NCN w ostatnich latach oraz mówi o przyszłości nauki i instytucji naukowych po wyborach.

  • Dr Karolina Ćwiek-Rogalska, jedna z tegorocznych laureatek Nagrody NCN, opowiada o swoich badaniach, które stały się podstawą do przyznania jej wyróżnienia. Z kolei prof. Joanna Golińska-Pilarek z Rady NCN omawia zmiany w regulaminie nagrody, które wejdą w życie w 2024 roku i będą służyły realizacji polityki równościowej w środowisku naukowym oraz zwiększeniu widoczności kobiet w nauce.

  • Tematem kolejnego odcinka jest współpraca międzynarodowa NCN. O tym, na co zwrócić uwagę w trakcie ubiegania się o finansowanie, rozmawiają Justyna Woźniakowska i dr Malwina Gębalska z NCN oraz jeden z laureatów dr Miłosz Miszczyński.

  • Badania prowadzone w Centrach Dioscuri oraz wpływ ograniczeń budżetowych NCN na działalność naukową – to tematy odcinka, którego gośćmi byli: dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, dr Małgorzata Jacobs-Kozyra, koordynatorka dyscyplin i koordynatorka programu Dioscuri w NCN, oraz Agatha Iwanek, koordynatorka administracyjna w programie Dioscuri w Instytucie Nenckiego PAN

  • O centralizacji nauki w Polsce i możliwości wsparcia aktywności naukowców z mniejszych ośrodków rozmawiają: prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu ds. Analiz i Ewaluacji NCN

  • O wsparciu Narodowego Centrum Nauki dla młodych naukowców rozmawiają: prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii PAN, dr Anna Strzebońska i Renata Mazurkiewicz z Zespołu Analiz i Ewaluacji NCN

  • Budżet NCN, zmiany w konkursach wynagrodzenia dla naukowców realizujących projekty finansowane przez agencję i mobilność naukowa – to tematy odcinka, którego gośćmi są: prof. Joanna Golińska-Pilarek, członkini Rady NCN, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Centrum i prof. Michał Tomza, laureat Nagrody NCN w 2020 roku i Starting Grant ERC)

  • O ocenie wniosków w Narodowym Centrum Nauki rozmawiają: dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska i dr inż. Tomasz Szumełda, koordynatorzy dyscyplin NCN, oraz prof. Jacek Młynarski, ekspert w konkursach agencji

  • O funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn w nauce mówią: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek, prof. Monika Kaczmarek, prof. Justyna Olko, dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. Teresa Zielińska, prof. Jacek Kuźnicki

 

 

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)