Aktualności
Konkursy
22 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-22

Przyznano stypendia im. Aleksandra von Humboldta

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów Polskiego Honorowego Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Otrzymują je aktywni naukowo wybitni niemieccy uczeni, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy.

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta jest przyznawane przez FNP na mocy porozumienia zawartego w 1995 r. z Fundacją Humboldta. Jest odpowiednikiem Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta. Stypendium umożliwia laureatom realizację projektów badawczych zgodnie z ich własnym wyborem we współpracy z kolegami z kraju goszczącego. Przyznawane jest na okres od 3 do 6 miesięcy, a jego wysokość wynosi obecnie 4 tys. euro miesięcznie. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać do konkursu polscy uczeni. W dotychczasowych 22 edycjach rozdano 70 stypendiów. Kolejne trzy otrzymają w tym roku:

  • prof. Hermann Ehrlich z TU Bergakademie Freiberg (Niemcy), który podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej będzie realizował projekt pt. Study of the preconditions for organization of a National Laboratory of Extreme Biomimetics (NLEXB) in Poland we współpracy z prof. Teofilem Jesionowskim;
  • prof. Hans Geissel z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Gießen (Niemcy), który w ramach sześciomiesięcznego stypendium w Narodowym Centrum Badań Jądrowych  będzie realizował projekt pt. Novel Research with Short-lived Nuclei we współpracy z prof. Zygmuntem Patykiem,
  • prof. Carola Hilmes z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (Niemcy), która podczas sześciomiesięcznego pobytu naukowego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Łódzkiego będzie realizowała projekt pt. Women’s Everyday Life in the Ghetto of Lodz. Remembrances & Records of Lucille Eichengreen, Chava Rosenfarb, and Irene Hauser we współpracy z prof. Joanną Jabłkowską.

Nazwa stypendium, poprzez imię patrona, nawiązuje do najlepszej tradycji współpracy naukowców polskich i niemieckich. Aleksander von Humboldt, niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.

MK, źródło: FNP

Dyskusja (0 komentarzy)