Aktualności
Konkursy
29 Października
Opublikowano: 2019-10-29

Rozstrzygnięto Konkurs Kół Naukowych KoKoN

Podczas Gali Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych, która odbyła się w Krakowie, ogłoszono wyniki Konkursu Kół Naukowych KoKoN.

Konkurs skierowany jest do członków i opiekunów studenckich kół naukowych, a jego cel to promocja i popularyzacja działalności kół naukowych działających przy polskich uczelniach technicznych oraz wyłonienie najlepszych tworzonych przez nie projektów. Można je było zgłaszać do 10 października. Kapituła konkursu zakwalifikowała do udziału w konkursie 37 projektów, które rywalizowały w pięciu kategoriach. Swojego faworyta wybierali także internauci. Oto zwycięzcy:

 • Innowacje i Nowe Technologie: Studenckie Koło Naukowe Telin z Politechniki Łódzkiej za projekt „Inteligentne Ule”

Interdyscyplinarny zespół opracował autorski system badawczy BeeHUB. Urządzenie to gromadzi dane z uli i integruje je z platformą, która przetwarza zarejestrowane sygnały. Akwizycja danych realizowana jest przez system, który opracowuje i wizualizuje dane dotyczące warunków oraz parametrów panujących w ulu. Dzięki temu użytkownik jest informowany o niepokojących sygnałach o wiele wcześniej. Głównym założeniem projektu jest rozwój wiedzy o zachowaniu pszczół oraz wpływie warunków panujących w ulu na ich stan fizyczny i biologiczny. System gromadzi dane, przetwarza je według opracowanych przez studentów algorytmów, co pozwala na odnalezienie powiązań pomiędzy zmianami parametrów, a pogorszeniem kondycji rodziny pszczelej.

 • Badania Naukowe: Studenckie Koło Naukowe ExPlant z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy za projekt Lampy LED o szerokim spektrum jako efektywne źródło światła w mikrorozmnażaniu roślin ozdobnych

W wielu laboratoriach produkujących rośliny in vitro lampy fluorescencyjne, emitujące pełne spektrum światła w zakresie widzialnym, stanowią podstawowe źródło światła dla roślin w całorocznej produkcji. Ich wadą jednak jest wysoki pobór energii elektrycznej, duże straty energii i emisja ciepła (co z kolei zwiększa pobór energii związany z klimatyzacją stabilizującą temperaturę w pokoju wzrostowym) oraz krótka żywotność. Zyskujące coraz więcej zwolenników lampy LED charakteryzują się długą żywotnością, niskim poborem energii elektrycznej i niską emisją ciepła, wydaje się zatem, że w porównaniu do lamp fluorescencyjnych są bezkonkurencyjne. A jednak próby wprowadzenia lamp LED do produkcji in vitro często kończą się niepowodzeniem, gdyż pojedyncze diody emitują światło w wąskim zakresie widma, które nie zawsze pokrywa się z zapotrzebowaniem danej rośliny. Celem projektu było zbadanie, czy można zastąpić uniwersalne lampy fluorescencyjne nowoczesnymi lampami LED w mikrorozmnażaniu kilku, taksonomicznie odległych od siebie, gatunków roślin, takich jak: chryzantemy Chrysanthemum × grandiflorum, gerbery Gerbera jamesonii, żurawki Heuchera × hybrida, fikusy Ficus benjamina oraz serduszki Lamprocapnos spectabilis.

 • Konferencja: Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej z Politechniki Warszawskiej za projekt „Ósma edycja European Young Engineers Conference”

Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowania swoich badań szerszej publiczności. Uczestnikami są studenci II i III stopnia z Europy, których praca naukowa wiąże się z dziedziną inżynierii chemicznej i procesowej lub dziedzinami pokrewnymi takimi, jak inżynieria materiałowa, biotechnologia, nanotechnologia czy inżynieria biomedyczna. Dla wielu młodych ludzi udział w konferencji jest ich pierwszym wystąpieniem publicznym w karierze naukowej. Uczestnicy mają szansę na zaprezentowanie swoich badań zarówno podczas sesji plakatowej, jak i ustnej. Konferencja umożliwia wymianę pomysłów i prezentację wyników badań młodych inżynierów w przyjaznej atmosferze. Skierowanie konferencji tylko do studentów umożliwia zaprezentowanie się oraz naukowy rozwój studentów inżynierii dopiero zaczynającym karierę. Konferencja umożliwia także publikację wyników badań przedstawionych w jej trakcie.

 • IT: Koło Naukowe Projektowanie Systemów Informatycznych z Politechniki Częstochowskiej za projekt Aplikacja mobilna na Juwenalia Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie”

Stworzona aplikacja umożliwia integrację zabaw, gier okołojuwenaliowych, automatyzację punktacji zawodów, uczciwe głosowanie na miss & mistera juwenaliów, system nagród, system rankingów live, aktualny harmonogram eventów, minigrę dwuosobową online, dostęp do informacji oraz dodatkowe gry miejskie z nagrodami podczas „Kominaliów 2019.

 • Projekt Inżynierski: Studenckie Koło Naukowe Technologii i Konstrukcji Biomedycznych-Biotik z Politechniki Białostockiej za projekt Ortoza kończyny górnej z dedykowanym mechanizmem regulacji położenia kątowego”

Celem było zaprojektowanie protezy kończyny dla zwierząt, zwłaszcza dla psa po amputacji kończyny. To wynalazek służący zastąpieniu kończyny obarczonej wrodzoną niepełnosprawnością, jak i tej, której pełna sprawność została utracona np. w wyniku uszkodzeń mechanicznych. Zastosowanie protezy pozwala na odzyskanie utraconej mobilności, komfortu, funkcjonalności i jakości życia zwierzęcia. Stosowane obecnie rozwiązania konstrukcyjne protez kończyn dla zwierząt nie uwzględniają szybkiego powrotu do mobilności oraz zmniejszenia bólu. Opracowany wynalazek umożliwia poruszanie się zaraz po operacji poprzez zastosowanie tymczasowej obudowy. Element ten ma na celu zmniejszenie przenoszonego obciążenia przez kończynę w czasie rekonwalescencji po zabiegu, a co za tym idzie zmniejszenie bólu pooperacyjnego. Po rekonwalescencji obudowę można w łatwy i prosty sposób zdemontować.

 • Nagroda Internautów: Studenckie Koło Naukowe Logistyki LogiSQUAD z Politechniki Białostockiej za projekt „III Dzień Logistyki”

III Dzień Logistyki jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym w formie konferencji, która ma na celu dzielenie się wiedzą z zakresu wykorzystania różnych obszarów logistyki w zarządzaniu oraz integrację środowiska akademickiego z przedstawicielami biznesu oraz pracodawcami sektora publicznego. Założeniem konferencji jest prezentacja problemów logistycznych rozwiązywanych na co dzień w przedsiębiorstwach. Studenci mają możliwość pozyskiwania wiedzy praktycznej, nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm w celu pisania prac dyplomowych, odbywania praktyk studenckich oraz pisania prac dyplomowych. Przedsiębiorstwa z kolei mogą przedstawić swoją działalność oraz pozyskać najzdolniejszych, aktywnych studentów jako przyszłych stażystów czy pracowników.

W tegorocznym konkursie przyznano także dwie nagrody specjalne:

 • Nagroda Specjalna przyznana przez S&O Partners: Koło Naukowe Chemików Wydziału Inżynierii i Technologii Politechniki Krakowskiej – Sekcja Badań Balistycznych i Palności za projekt „Opracowanie sposobu modyfikacji mieszanki asfaltowej za pomocą recyklowanego PET

Celem projektu było wykorzystanie odpadowego PET, pochodzącego ze składowisk butelek znajdujących się w Tarnowie, i wytworzenie z jego udziałem modyfikowanych emulsji asfaltowych, a także opracowanie nowych produktów w obszarze emulsji asfaltowych charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie w tym rejonie. Przewidywano, że wprowadzenie włókien bazaltowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej winno przyczynić się do wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczynić się do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. W wyniku wdrożenia nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej modyfikowanej recyklatem polimerowym i włóknami ciętymi wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 • Nagroda Specjalna przyznana przez Instytut Innowacyjnej Nauki: Koło Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej za projekt Pojazd prototypowy o napędzie wodorowym HYDROS”

Hydros to prototyp innowacyjnego trójkołowego pojazdu wyposażonego w napęd elektryczny. Pojazd został zaprojektowany tak, aby maksymalnie zminimalizować straty energii dzięki aerodynamicznemu nadwoziu, niesamowicie niskim oporom mechanicznym oraz bardzo sprawnemu układowi napędowemu. Konstrukcja opiera się na monokoku wykonanym z nowoczesnych lekkich materiałów kompozytowych. Od kilku lat HYDROS startuje w Shell Eco-marathon – międzynarodowym konkursie dla młodych inżynierów, którzy stają przed wyzwaniem zbudowania i przetestowania pojazdów najbardziej wydajnych pod względem energetycznym. W 2018 roku zajął 6. miejsce wśród prototypów wodorowych (350 km/m3), a w tym roku był trzeci w kategorii na najlepszy projekt Vehicle Design – Prototype!

Wszyscy laureaci otrzymali nagrodę w wysokości 2 tys. zł. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu KoKoN jest Forum Uczelni Technicznych. Tworzą go samorządy studenckie polskich uczelni technicznych.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~wiesław 29.10.2019 13:02

  Gratuluję zwycięzcom!!! Studencki ruch naukowy warto popierać,to przyszłe kadry uczelni .