Aktualności
Konkursy
04 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-04

Studentka UW nagrodzona za „Klaster cyrkularny”

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką konkursu Stena Circular Economy Award promującego ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Doceniono jej projekt „Klaster cyrkularny”.

Konkurs Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego organizowany jest od 2017 roku. Honoruje przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego, których pomysły związane są z obszarem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). To koncepcja polegająca na racjonalnym i efektywnym wykorzystaniu zasobów, ograniczaniu niekorzystnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko, a także zawracanie materiałów do obiegu i minimalizacja ich strat.

W piątej edycji konkursu w kategorii projektów studenckich nagroda trafiła do Agnieszki Chmury z Uniwersytetu Warszawskiego, autorki projektu „Klaster cyrkularny”. Przedstawia on ideę porozumienia podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych w celu wdrożenia zasad gospodarki cyrkularnej. Realizacja założeń klastra pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń poprzez zwężanie, spowalnianie i zamykanie pętli materiałowych oraz energetycznych. Działania klastra mogą obejmować:

  • integrację celów GOZ w lokalnych dokumentach, systemie przepisów prawnych i wytycznych;
  • tworzenie cyrkularnych systemów, aktywności i infrastruktury;
  • regenerację systemów naturalnych, w tym ochronę i wzmocnienie usług ekosystemowych;
  • wdrażanie eksperymentów i innowacji;
  • wytwarzanie i gromadzenie danych na temat działań oraz dzielenie się nimi;
  • edukację, dopasowaną do wieku, potrzeb i zainteresowań odbiorców;
  • zdobywanie środków finansowych na wyżej wymienione działania.

Uczestnikami klastra mogą być przedstawicielki i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej, firm prywatnych, gospodarstw rolnych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych i badawczych, usług społecznych, mieszkańców obszaru klastra, jak i innych podmiotów zainteresowanych współpracą i działalnością na rzecz GOZ. Obszarem działania klastra może być gmina, powiat, województwo lub związek jednostek samorządu terytorialnego. Klastry powinny też współpracować ze sobą w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk, dzielenia się wiedzą, a także podejmowania wspólnych projektów.

Stena Circular Economy Award, zainicjowany w 2017 roku, to pierwszy w Polsce konkurs skierowany do przedsiębiorstw i środowiska akademickiego, pozwalający na wymianę pomysłów i doświadczeń w obszarze gospodarki cyrkularnej. W pięciu dotychczasowych edycjach nadesłano 133 zgłoszenia od przedsiębiorstw i 55 projektów studenckich – nagrodzono 23 firmy i 10 studentów. Ci ostatni otrzymują laptopy oraz grant w wysokości 10 tys. zł na realizację zgłoszonego pomysłu.

MK, źródło: www.stenarecykling.pl

Dyskusja (0 komentarzy)