Aktualności
Nagrody
15 Lipca
Opublikowano: 2021-07-15

Laureaci ELSEVIER Research Impact Leaders Award

Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Lubelska, Uniwersytet w Białymstoku, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Politechnika Częstochowska – tegorocznymi laureatami ELSEVIER Research Impact Leaders Award. 

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki.

Nagrody przyznano w sześciu kategoriach. Uroczyste wręczenie odbyło się w czwartek, 15 lipca, podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”, organizowanej wspólnie przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” przy współudziale Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W tym roku laureatami zostały:

  • Uniwersytet Rzeszowski (Agricultural Sciences)

Zwycięzca poprawił swój stan posiadania o ponad 45%. Dodatkowo liczba afiliowanych autorów zwiększyła się o ponad 20%. Prace afiliowane do tej instytucji były cytowane z tą samą częstotliwością co inne podobne na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uczelnia ta posiada prawie 10% dokumentów wśród najczęściej cytowanych, a 20% zostało opublikowanych w najbardziej prestiżowych czasopismach. Szczególne uznanie dla jednej z prac traktującej o spektroskopii miodu i pyłku, która była cytowana ponad 5 razy lepiej niż podobne.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Miroslava Kačaniova; dr hab. inż. Agata Znamirowska, prof. UR; prof. Czesław Puchalski.

W tej kategorii nominowane były również: Politechnika Łódzka i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

  • Politechnika Lubelska (Engineering and Technologies)

W zakresie publikacji zwycięska uczelnia zwiększyła swój dorobek o ponad 50%, choć nie był to wynik najwyższy. Prace autorów z tej uczelni były cytowane powyżej średniej światowej, 10% z nich znalazło się w pierwszym decylu najczęściej cytowanych. Współpraca międzynarodowa występowała przy prawie 40% dokumentów afiliowanych do tej uczelni. Publikacja traktująca o biodegradowalnych polimerach w obszarze opakowań była cytowana ponad 11 razy lepiej aniżeli podobne.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Waldemar Wójcik; dr hab. inż. Jerzy Józwik, prof. PL; prof. Grzegorz Litak.

Nominowane w tej kategorii były także: Politechnika Gdańska i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPSW (Humanities)

Zwycięska uczelnia zwiększyła dorobek publikacyjny o 30%, liczbę autorów o ponad 10%, a jej publikacje były cytowane lepiej niż podobne w tym obszarze. Co więcej autorzy przywiązują tutaj ogromną kwestię do źródeł, gdzie publikują, czego efektem jest ponad 20% udział publikacji w najbardziej wpływowych czasopismach. Uwagę przykuwa również wskaźnik współpracy międzynarodowej, który dla tej instytucji oscylował w okolicy 40%. Prace poruszające niezwykle istotne tematy jak aktywność fizyczna młodzieży były ponad 4 krotnie lepiej cytowane aniżeli pozostałe podobne dokumenty.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: dr hab. Jakub Traczyk, prof. USWPS; dr hab. John B. Nezlek, prof. USWPS; dr Agata Sobków.

W tej kategorii nominowane również były: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  • Uniwersytet Jagielloński (Medical Sciences)

Prawie 20% prac zostało opublikowanych w najbardziej wpływowych czasopismach z pierwszego decyla. Ponad 13% znalazło się wśród tych z największą liczbą cytowań. Podsumowując dokumenty autorów afiliujących do tej uczelni
zostały zacytowane ponad 75 tysięcy razy, a cytowane były 2 krotnie częściej aniżeli podobne prace. Dokumenty z zakresu kardiologii i medycyny sercowo-naczyniowej były nie tylko cytowane 13 razy lepiej od podobnych sobie, ale również wzmiankowane w mediach społecznościowych (Twitter).

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Dariusz Dudek; prof. Anetta Undas; prof. Michał Pędziwiatr.

Nominowane w kategorii Medical Sciences były również: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

  • Uniwersytet w Białymstoku (Natural Sciences)

Wzrost liczby publikacji o 30%, wzrost liczby autorów o 28% to pierwsze kwestie mówiące o wzmacnianiu pozycji tej instytucji na mapie Polski. Dodatkowo publikacje tej uczelni były cytowane lepiej aniżeli podobne. Autorzy przywiązują tutaj uwagę do źródeł – ponad 1/5 prac została opublikowana w najbardziej wpływowych czasopismach.
Wskaźnik współpracy międzynarodowej to ponad 45%. Patrząc na przekrój prac najwyżej cytowanych dominują dokumenty z astronomii. Przyglądając się jednak wnikliwiej można dostrzec dokumenty z chemii lub biologii, niektóre cytowane 5 razy częściej, aniżeli podobne.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Piotr Jaranowski; prof. Anatol Odzijewicz; dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB.

Nominowane w tej kategorii były również: Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Zielonogórski.

  • Politechnika Częstochowska (Social Sciences)

Uczelnia podwoiła liczbę afiliowanych publikacji, zwiększyła też liczbę autorów. Jej publikacje były cytowane częściej, aniżeli podobne w tym obszarze. Autorzy z tej instytucji efektywnie współpracują z kolegami z zagranicy, czego dowodem jest prawie 40% dokumentów powstałych przy udziale tych współautorów. Przemysł 4.0 to temat, w którym powstało kilka dokumentów, które dotychczas zgromadziły znaczącą liczbę cytowań. Dodatkowo prace te były cytowane częściej od podobnych, a także idąc za obszarem wzmiankowane w mediach społecznościowych.

Topowi autorzy pod względem liczby publikacji w czasopismach z tego obszaru: prof. Sebastian Kot; prof. Beata Ślusarczyk; prof. Janusz Grabara.

Nominowane w tej kategorii były również: Politechnika Gdańska oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

źródło: Perspektywy

Dyskusja (0 komentarzy)