Aktualności
Nagrody
21 Lutego
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2022-02-21

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przyznał 103 nagrody, w tym 86 indywidualnych i 17 zespołowych, za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Nazwiska laureatów ogłoszono 19 lutego, w dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, naukowcy i badacze zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.

Rola nauki w tworzeniu fundamentów polskiego potencjału rozwojowego jest nie do przecenienia, a działalność naukowa stanowi niezwykle cenny wkład w zasób wiedzy całej ludzkości. Przez wieki nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego państwa. Pozostaje ona priorytetem dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Jako osoba odpowiedzialna za kierowanie resortem edukacji i nauki będę nieustannie zabiegał o to, żeby status przedstawicieli świata nauki nieustannie się polepszał – mówił Przemysław Czarnek podczas gali Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się w formule online.

Najbardziej prestiżowe Nagrody za całokształt dorobku naukowego trafiły w ręce 22 osób. To wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej – od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy. Laureatami zostali:

 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • prof. dr hab. inż. Jan Dorosz – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. inż. Jan Oszmiański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Andrzej Koliński – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Marek Jarnicki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisława Steuden – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Jan Franciszek Jankowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza – Instytut Chemii Organicznej PAN
 • prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • prof. dr hab. Jerzy Łuczka – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Hieronim Jakubowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • ks. prof. dr hab. Józef Stala – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej, przyznawane m.in. za rozszerzanie współpracy międzynarodowej, rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy efektywne zarządzanie podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki, otrzymało 13 osób.

Nagrodę indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymali:

 • prof. dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Michał ZbigniewBijak – Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Anna Katarzyna Staszczuk – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Małgorzata Anna Lipowska – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Michał Praszałowicz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. n. med. Leszek Markuszewski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr hab. Monika Płużyczka – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Bogusław Zieliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Litwińczuk – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej otrzymali:

 • dr inż. arch. Anna Mielnik – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Mariusz Jan Radło – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. za:

 • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
 • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności,
 • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
 • kierowanie zespołami badawczymi,

zdobyło łącznie – 56 osób (przyznano 40 nagród indywidualnych i zespołowych):

 • dr hab. Magdalena Zioło – Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Ewa Korzeniewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Monika Harnisz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Andrei Stupakevich – Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Włodzimierz Wiktor Lewandowski – Politechnika Białostocka
 • dr hab. Radosław Palonka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr inż. Sławomir Kozieł – Politechnika Gdańska
 • dr inż. Anna Pietrenko-Dąbrowska – Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Muc – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Marek Łaziński – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Remigiusz Grzegorz Wiśniewski – Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Marek Gruszczyński – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski–Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Dariusz Skórczewski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Michał Harciarek – Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Helena Ostrowicka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Katarzyna Ognik – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Artur Jarmołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marcin Nowotny – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • mgr Marta Gapińska – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr Vineet Gaur – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr Karolina Górecka – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr Shivlee Nirwal – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • mgr Aleksandra Szlachcic – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • mgr Weronika Zajko – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • prof. Jiri Sponer – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • dr Miroslav Krepl – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • prof. dr hab. Jarosław Poznański – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • dr hab. Aleksandra Maria Niewiara – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. David Blaschke – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Agnieszka Szumna – Instytut Chemii Organicznej PAN
 • dr hab. inż. Jacek Białek – Uniwersytet Łódzki
 • dr Szczepan Głodzik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Jonatan Gutman – Instytut Matematyczny PAN
 • prof. dr hab. inż. Jacek Banasiak – Politechnika Łódzka
 • dr Wilson Lamb – Politechnika Łódzka
 • prof. Philippe Laurençot – Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Maja Zofia Kiba-Janiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wojciech Bal – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • prof. dr hab. inż. Piotr Michał Bałczewski – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 • dr hab. inż. Ewelina Jamróz – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. Tomasz Stadejek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Aleksandra Woźniak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Dagmara Magdalena Miłek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Łodziana – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN
 • prof. dr hab. Anna Musiała – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Stachurska-Szczesiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Gertruda Uścińska – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Rafał Wiśniewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Barbara Strzałkowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mariusz Ratajczak – Uniwersytet Zielonogórski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, przyznawane za aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, otrzymały 102 osoby (15 nagród indywidualnych i zespołowych). Wyróżnieni prowadzą kształcenie specjalistyczne służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu regionu lub kraju, a także są autorami lub współautorami wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich:

 • prof. dr hab. Jerzy Długoński – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Mirosława Słaba – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Sylwia Różalska – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Bernat – Uniwersytet Łódzki
 • dr Aleksandra Felczak – Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Wrońska – Uniwersytet Łódzki
 • dr Katarzyna Zawadzka – Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Krupiński – Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna Jasińska – Uniwersytet Łódzki
 • dr Justyna Nykiel-Szymańska – Uniwersytet Łódzki
 • mgr Aleksandra Góralczyk-Bińkowska – Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Szewczyk – Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Andrzej Długoński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Aleksandra Walaszczyk – Uniwersytet Łódzki
 • mgr Krystyna Milczarek – Uniwersytet Łódzki
 • dr inż. Stanisław Walisch – Uniwersytet Łódzki
 • dr Danuta Wilmańska – Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Sebastian Brol – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Marek Zbigniew Gągolewski – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Maciej Stanisław Grzenda – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marcin Jerzy Luckner – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Przemysław Wojciech Grzegorzewski – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Jan Paweł Mielniczuk – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Konstanty Junosza-Szaniawski – Politechnika Warszawska
 • dr Anna Krystyna Cena – Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Wróblewska – Politechnika Warszawska
 • mgr Magdalena Joanna Bogucka – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Jerzy Macukow– Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Radosław Leszek Pytlak – Politechnika Warszawska
 • dr Piotr Robert Korneta – Politechnika Warszawska
 • mgr inż. Marcin Jerzy Borkowski – Politechnika Warszawska
 • inż. Szymon Maksymiuk – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Mariusz Adam Stępień – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr Mikołaj Marcela – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Dorota Celińska-Janowicz – Uniwersytet Warszawski
 • dr Mirosław Grochowski – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Małgorzata Hanna Karpińska – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Karpowicz – Uniwersytet Warszawski
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Jolanta Lewenstein– Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Magdalena Aleksandra Łukasiuk – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Włodzimierz Karol Pessel– Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Kacper Pobłocki – Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Agnieszka Maria Bartoszewicz – Uniwersytet Warszawski
 • dr Karolina Appelt – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Lucyna Bakiera – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Maria Beisert – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr hab. Aneta Rita Borkowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Anna Brytek-Matera – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Daniluk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Iwona Dąbrowska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Farnicka – Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Agnieszka Felińska – Uniwersytet Zielonogórski
 • mgr Anna Frączek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Iwona Grzegorzewska – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Bernadetta Izydorczyk – Uniwersytet Jagielloński
 • dr Teresa Jadczak-Szumiło
 • dr hab. Barbara Jankowiak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Artur Kołakowski
 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Kubiak
 • dr hab. Małgorzata Lipowska – Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Miniszewska – Uniwersytet Łódzki
 • mgr Iwona Omelańczuk
 • prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Ewa Pisula – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wioletta Radziwiłłowicz – Uniwersytet Gdański
 • dr Katarzyna Rogala
 • prof. dr hab. Katarzyna Schier – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Anna Słysz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Emilia Soroko – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Zuzanna Toeplitz – Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska – Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Ewa Zasępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Monika Zielona-Jenek – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joanna Przybylska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. inż. Małgorzata Jolanta Dżugan – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Buczkowski – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • dr inż. Tomasz Mariusz Majka – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. inż. Waldemar Magda – Politechnika Gdańska
 • mgr Bas van der Ham – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Broszkiewicz – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Urszula Zielińska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Basińska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leonor Sagermann Bustinza – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Iwona Łęska-Drajerczak – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Olha Lehka Paul – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Anna Matera Klinger – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Katarzyna Bieniecka-Drzymała – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Barbara Syguła-Janowska – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Dorota Kornas-Biela – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Patryk Tomaszewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nagrody za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli

 • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
 • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
 • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.

otrzymało 36 osób (13 nagród indywidualnych i zespołowych:

 • prof. dr hab. Paweł Artur Moskal – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Franus – Politechnika Lubelska
 • dr inż. Agnieszka Maria Woszuk – Politechnika Lubelska
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Józef Butrymowicz – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Kamil Leszek Śmierciew – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Jerzy Gagan – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Jacek Jarosław Dajda – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Maria Wójcik – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Radosław Patrycjusz Kaczan – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Piotr Marcin Rycielski – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • mgr Piotr Mirosław Ciszek – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • mgr Krzysztof Sebastian Rzeńca – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • dr Marcin Baron – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Acedański – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Dąbrowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Bartłomiej Gabryś – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Gibas – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Tomasz Ingram – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Krawczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Robert Wolny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Konrad Tudyka – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Grzegorz Poręba – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Grzegorz Adamiec – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • mgr inż. Agnieszka Szymak – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • dr hab. inż. Piotr Moska – Politechnika Śląska w Gliwicach
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Wierzbicka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Andrzej Półtorak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Anna Onopiuk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • mgr inż. Grzegorz Pogorzelski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Arkadiusz Szpicer – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • mgr inż. arch. Wojciech Świątek –Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Monika Wiśniewska-Kin –Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. Andrzej Szymon Swinarew – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Daniel Borowiak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krystyna Trembicka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)