Aktualności
Nagrody
27 Października
Opublikowano: 2021-10-27

Laury Uniwersyteckie rozdane

Uniwersytet Szczeciński rozbił bank podczas tegorocznej Gali Laurów Uniwersyteckich. Uczelnia z Zachodniopomorskiego triumfowała w aż pięciu kategoriach.

Gala Laurów Uniwersyteckich to wspólne przedsięwzięcie wszystkich studentów uniwersytetów klasycznych w Polsce. Jej ideą jest wskazywanie inicjatyw, osób czy organizacji, które wspierają działalność studentów. Tegoroczna, szósta edycja odbyła się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach. Wręczono także jedno wyróżnienie specjalne.

Wśród docenionych przedsięwzięć najwięcej zrealizowano na Uniwersytecie Szczecińskim. Do ścisłego finału dostało się pięć projektów USz, z czego wszystkie nominowane otrzymały największą liczbę głosów w swoich kategoriach i zostały wyróżnione Laurem Uniwersyteckim:

  • Uniwersytecki Projekt Naukowy: Strefa Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego

Strefa Nauki to projekt skierowany do studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu realizacji i prowadzenia badań naukowych oraz planują rozpoczęcie kariery badawczej. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Uczestnicy zapoznają się z wiedzą ekspercką przekazywaną przez specjalistów z danej dziedziny i obszaru, co pozwoli na rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych dla młodych naukowców. Nowością w drugiej edycji projektu są indywidualne konsultacje, w ramach których studenci mogą wypracować z badaczami relacje przyczyniające się do rozpoczęcia długotrwałej współpracy.

  • Uniwersytecki Projekt Prostudencki: MAXimUS dostępności

Celem projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Szczecińskiego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami. Szeroko rozumiane niwelowanie barier przeprowadzane jest w sześciu obszarach działalności uczelni: strukturze organizacyjnej, architekturze, technologii wspierających, wdrożenia procedur, wsparcia edukacyjnego, cyklu szkoleń zwiększających świadomość niepełnosprawności.

  • Uniwersytecki Projekt Społeczny: Be ECO with US

Projekt ma na celu zwiększenie wiedzy oraz zdobycie umiejętności i kompetencji na temat szeroko pojętej ochrony środowiska. Studenci i doktoranci szczecińskich uczelni mają możliwość wzięcia udziału w grywalizacji polegającej
na innowacyjnych metodach recyklingu przy użyciu Recomatów. Projekt obejmował też wykłady popularnonaukowe
ze specjalistami z dziedzin ochrony środowiska, innowacyjnych metod recyklingu czy zrównoważonego rozwoju. Na rozpoczęcie roku akademickiego zasadzono tysiąc drzew. Zorganizowano także międzynarodową konferencję, podczas której prezentowano wyniki badań dotyczące ekologii i ochrony środowiska.

  • Uniwersytecki Projekt Kulturalny: #USzczęśliwiaj

Projekt Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego miał zintegrować studentów w czasie pandemii. Uczestnicy mieli możliwość: rozwoju umiejętności i kompetencji dzięki organizowanym szkoleniom z zakresu przygotowania do wejścia na rynek pracy we współpracy z Akademickim Biurem Karier US oraz firmą Coloplast. Ponadto zaproponowano wydarzenia kulturalne (ogólnouczelniany Quiz z Wiedzy o Serialu FRIENDS, kino plenerowe na Wyspie Grodzkiej); konkurs grantowy dla kół naukowych i organizacji studenckich; cykliczne konkursy, w których można było wygrać nowości muzyczne oraz gadżety uniwersyteckie; konkurs grantowy dotyczący podnoszenia jakości kształcenia.

  • Uniwersytet Perspektyw: Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery

Projekt miał na celu poprawę jakości kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim. Wprowadzono nowe elementy dydaktyki, nowe przedmioty w obszarze nauk społecznych, utworzono międzywydziałowe kierunki studiów I stopnia, stworzono interdyscyplinarny tryb prowadzenia studiów na II stopniu, zrealizowano program Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dziedzinie fizyki i matematyki, wprowadzono innowacyjny dla uczelni programu „Visiting Professors” mającego na celu stworzenie cyklu wizyt znanych naukowców ze świata wyróżniających się szczególnym osiągnięciem z zakresu nauki i biznesu, uruchomiono działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją, a także działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni.

Laurami Uniwersyteckimi nagrodzono ponadto:

  • Media Uniwersyteckie: Uniwerek.TV (Uniwersytet Warszawski)
  • Uniwersytecki Projekt (E)sportowy: Maraton Zdrowia Fizycznego (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny: Podziel się własnym doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Nagroda uznaniowa Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich trafiła w ręce Kamili Kowalczyk.

MK, źródło: UMCS

Dyskusja (0 komentarzy)