Aktualności
Nagrody
02 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-02

Nagroda dla krakowskiego biotechnologa

Prof. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, został laureatem Nagrody Specjalnej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego.

Celem Fundacji, która nosi imię wybitnego biotechnologa i genetyka, jest m.in. działanie na rzecz wzmocnienia międzynarodowego prestiżu nauki polskiej. Prof. Dulak został uhonorowany za działalność związaną z upowszechnianiem wiedzy o możliwościach i ograniczeniach medycyny regeneracyjnej.

Od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną dotyczącą możliwości i ograniczeń zastosowania komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. Brał udział w aktywnym upowszechnianiu wiedzy na temat Raportu European Academies Science Advisory Council (EASAC) i Federation of European Academiae of Medicine (FEAM) zatytułowanego „Wyzwania i możliwości medycyny regeneracyjnej”, który został opublikowany 2 czerwca 2020 roku. Pisał też na ten temat na łamach Forum Akademickiego.

Zainteresowania naukowe prof. Józefa Dulaka dotyczą komórek macierzystych, biologii i medycyny naczyniowej, terapii genowej i komórkowej oraz mechanizmów chorobowych powodowanych zapaleniami i stresem oksydacyjnym. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Orleanie. Od 2013 roku kieruje laboratorium stowarzyszonym (LIA – Laboratoire International Associe) utworzonym przez Zakład Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Centrum Biofizyki Molekularnej CNRS w Orleanie.

Patron nagrody – prof. Wacław Szybalski – jest wybitnym biotechnologiem i genetykiem. Urodził się w 1921 r. we Lwowie. Chemią zainteresował się w gimnazjum. W 1939 r. został studentem Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej. Już wtedy postanowił, że będzie się zajmował genetyką bakterii i drożdży, a także biotechnologią. Doktorat uzyskał na Politechnice Gdańskiej w 1949 roku. Rok później wyjechał do Danii, a w kolejnym – do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Cold Spring Harbor Laboratory, a potem w Instytucie Mikrobiologii University of New Brunswick. Od 1960 do 2003 r. był profesorem onkologii na Uniwersytecie Wisconsin w Madison.

Nazwisko profesora kojarzone jest na świecie przede wszystkim z badaniami, które pozwoliły na rewolucyjne wprowadzanie DNA do komórek ludzkich, czyli transformację komórek. Jego prace w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej są wykorzystywane do badań nad działaniem genów.

Uczony jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: