Aktualności
Nagrody
21 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-04-21

Nagroda im. Kuratowskiego dla młodych matematyków z UJ i UW

Dr Wojciech Górny i Marcin Sroka zostali tegorocznymi laureatami Nagrody im. Kazimierza Kuratowskiego – najważniejszego wyróżnienia dla młodych matematyków w Polsce. 

Nagroda została ustanowiona w 1981 r. przez Zofię Kuratowską, Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne. Przyznawana jest osobom, które nie ukończyły 30 lat i nie są laureatami nagród PTM (z wyłączeniem nagród dla młodych matematyków), ani też nagrody naukowej Wydziału III PAN. Wśród dotychczasowych laureatów znajduje się wielu wybitnych polskich matematyków.

W tegorocznej edycji wyróżniono dr. Wojciecha Górnego z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego za prace z równań różniczkowych cząstkowych dotyczące zagadnień najmniejszego gradientu oraz Marcina Srokę z Uniwersytetu Jagiellońskiego za prace z analizy geometrycznej dotyczące istnienia i regularności rozwiązań kwaternionowego równania Monge’a-Ampére’a.

wojciech gorny foto 0Dr Wojciech Górny ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, a w ub.r. obronił pracę doktorską Anisotropic least gradient problems napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Rybki i dr. Ahmada Sabry. Jego prace dotyczą zagadnień najmniejszego gradientu zarówno w przypadku klasycznym, jak i anizotropowym. Zagadnienie najmniejszego gradientu polega na minimalizacji energii zadanej przez całkę z modułu gradientu dla ustalonych danych brzegowych w sensie Dirichleta. Problem ten związany jest z badaniem powierzchni minimalnych, zaś naturalną przestrzeń do poszukiwania rozwiązań stanowi przestrzeń funkcji o wahaniu ograniczonym. Laureat skupia się na przypadku anizotropowym, gdy energia jest zadana przez całkę z pewnej funkcji równoważnej normie euklidesowej. Głównym celem jest zbadanie, jaki wpływ na istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań w anizotropowym zagadnieniu najmniejszego gradientu mają geometria obszaru oraz właściwości zadanej anizotropii. Wyniki dotyczące istnienia rozwiązania, jego jednoznaczności oraz stabilności uzyskał przy pomocy niestandardowych metod w rachunku wariacyjnym łączących geometrię obszaru, na którym zadane są funkcje z technikami związanymi z teorią miary oraz z uwzględnieniem zastosowań gamma-zbieżności. Niosą one również potencjał aplikacyjny, przynajmniej w zakresie aproksymacji i regularyzacji rozwiązań w modelu plastyczności gradientu odkształcenia.

srokaMarcin Sroka w 2017 roku ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku matematyka teoretyczna na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako student odnosił liczne sukcesy w studenckich zawodach matematycznych. Na studiach magisterskich podjął badania w zakresie geometrii różniczkowej. Zaowocowało to kolejno dwiema trzecimi oraz pierwszą nagrodą w Konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki w latach 2016–2018 oraz publikacją w czasopiśmie Journal of Pure and Applied Algebra. Dwukrotnie uzyskał stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia, stypendium im. Michała Jakuba Łyska oraz stypendium im. prof. Franciszka Leji.

Rozpoczynając studia III stopnia, podjął badania w zakresie analizy geometrycznej, tj. nad nieliniowymi równaniami różniczkowymi motywowanymi problemami geometrycznymi. Uzyskał stypendium doktoranckie INdAM w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions na uniwersytecie w Parmie we Włoszech, którego nie przyjął. Rozpoczął natomiast studia doktoranckie na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, uzyskując stypendium w ramach interdyscyplinarnego projektu NCBiR – Kartezjusz pod opieką prof. Sławomira Kołodzieja. Obecnie jest studentem IV roku i od roku 2019 asystentem. Jego badania finansowane są przez NCN w ramach projektów Analiza geometryczna na rozmaitościach hiperhermitowskich (Preludium 18) oraz Równania nieliniowe a geometria hermitowska (Etiuda 8), których jest kierownikiem.

Obaj kilka tygodni temu zostali laureatami Nagrody PTM dla młodych matematyków za 2020 rok, a w ub.r. otrzymali wyróżnienia w pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. J. P. Schaudera dla młodych matematyków organizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Pawła Schaudera w Toruniu.

MK, fot. UJ, PTM

Dyskusja (0 komentarzy)