Aktualności
Nagrody
19 Marca
Opublikowano: 2021-03-19

Nagrody PTM przyznane

Polskie Towarzystwo Matematyczne przyznało doroczne nagrody dla najlepszych matematyków. Wśród wyróżnionych są przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów. 

Nagrodę Główną PTM im. Hugona Steinhausa za całokształt dorobku w dziedzinie zastosowań matematyki otrzymała prof. Małgorzata Bogdan z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia matematyczne na Politechnice Wrocławskiej (1992). Tam też uzyskała stopień doktora nauk matematycznych (1996, specjalność statystyka matematyczna). Habilitację z nauk technicznych (2009, specjalność informatyka) uzyskała w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest redukcja wymiaru w dużych zbiorach danych i zastosowania do analizy danych genetycznych.

Laureatem Nagrody Głównej PTM im. Stefana Banacha, wręczanej od 1946 roku, został prof. Jerzy Weyman z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uhonorowano go za cykl prac z algebry dotyczących teorii syzygii oraz teorii półniezmienników reprezentacji kołczanów. Prof. Weyman jest wybitnym ekspertem w różnych dziedzinach algebry: od algebry przemiennej i geometrii algebraicznej, poprzez algebrę homologiczną, teorię reprezentacji grup reduktywnych, po teorię reprezentacji kołczanów i teorię algebr klastrowych. Obecnie realizuje grant Applications of Lie algebras to Commutative Algebra w ramach programu Polskie Powroty prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz granty Narodowego Centrum Nauki: Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji (Maestro) i Struktura D-modułów ekwiwariantnych (Opus). Jest autorem przeszło 100 prac naukowych.

Z kolei wręczana co dwa lata Nagroda Główna PTM im. Samuela Dicksteina trafiła w ręce dr Danuty Ciesielskiej z Instytutu Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów. Doceniono ją za bardzo aktywną i wytrwałą działalność oraz poważny dorobek w badaniach nad historią matematyki, edukacji matematycznej oraz popularyzacji matematyki. Od 2015 r. jest zatrudniona w Pracowni Historii Nauk Ścisłych. Jej zainteresowania obejmują: historię matematyki w XIX i XX wieku; matematyków polskich i polskiego pochodzenia; uniwersyteckie kształcenie matematyczne; cykle wydawnicze i polskie czasopisma matematyczne; fundusze wspierania badań naukowych, krajowe i międzynarodowe instytucje i organizacje zrzeszające matematyków oraz historię geometrii rzutowej i algebraicznej. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki”.

PTM przyznało też Nagrody dla Młodych Matematyków. Otrzymali je: Marcin Sroka, doktorant w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, za cykl prac dotyczących istnienia i regularności rozwiązań pewnej klasy nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych II rzędu, oraz dr Wojciech Górny z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za cykl prac dotyczących zagadnienia najmniejszego gradientu dla pewnej klasy funkcjonałów.

MK, źródło: PTM, UJ

Dyskusja (0 komentarzy)