Aktualności
Nagrody
09 Marca
dr Anna Jesionek podczas zbioru bagna zwyczajnego, fot. arch. prywatne
Opublikowano: 2021-03-09

Nagrody dla młodych naukowców z Gdańska

Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydent Miasta Gdańska przyznali doroczne nagrody dla młodych pracowników nauki. 

GTN i Prezydent Miasta Gdańska przyznali pięć równorzędnych nagród z zakresu różnych dziedzin nauki za wybitne osiągnięcia udokumentowane pracami badawczymi opublikowanymi do końca 2020 roku. Laureatami zostali:

  • w Wydziale I Nauk Społecznych i Humanistycznych – dr Jacek Wałdoch z Katedry Historii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za monografię pt. „Zarząd komisaryczny w wielkich miastach II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne”
  • w Wydziale II Nauk Biologicznych i Medycznych – dr Anna Jesionek (na fot.) z Katedry i Zakładu Farmakognozji na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rozprawę doktorską pt. „Otrzymywanie olejku eterycznego, o przewidywanej aktywności biologicznej, w kulturach in vitro Rhododendron tomentosum (Ledum palustre)”; o zdalnej obronie tej pracy laureatka pisała niedawno na łamach Forum Akademickiego
  • w Wydziale III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych – dr inż. Tomasz Majchrzak z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej za rozprawę doktorską pt. „Acomprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying proces using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry”
  • w Wydziale IV Nauk Technicznych – dr inż. Beata Zima z Katedry Wytrzymałości Materiałów na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej za cykl dziesięciu publikacji pt. „Analiza i wykorzystanie zjawiska propagacji fal w celu identyfikacji uszkodzeń mechanicznych”.
  • w Wydziale V Nauk o Ziemi – dr Karolina Gębka z Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską pt. „Meteorological and hydrological conditions of inflow of the labile forms of mercury into the Gulf of Gdańsk”.

W konkursie pod uwagę brane były oryginalne prace naukowe wnoszące nowe treści lub wytyczające nowe kierunki rozwoju określonej dyscypliny nauki. Nagrody GTN za dany rok kalendarzowy przyznawane są osobom, które do końca tego roku nie przekroczyły 35. roku życia. Kandydatów do nagród zgłaszają członkowie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego lub osoby pełniące funkcje kierownicze w uczelniach lub instytucjach naukowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Gdańska.

MK, źródło: GTN

Dyskusja (0 komentarzy)