Aktualności
Nagrody
13 Marca
Fot. Maciej Andrzejewski
Opublikowano: 2022-03-13

Nagrodzono najlepszą książkę humanistyczną

Zbigniew Szmyt, autor książki „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej” został laureatem VII edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. 

W obliczu wojny w Ukrainie podjęto decyzję o zmianie formuły finału konkursu. Zamiast uroczystej gali odbyło się kameralne spotkanie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody. Dodatkowo przez cały weekend Pałac Alfreda Biedermanna, w którym wręczono nagrodę, został podświetlony w narodowe barwy Polski i Ukrainy.

Profesor Tadeusz Kotarbiński, wybitny filozof i pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że „Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, ale nie można wrócić”. Głęboko wierzę, że w tej wojnie zwyciężą prawda i wolność. Mam także nadzieję, że lekcja płynąca z tych wydarzeń trafi do ludzkości i pokaże, jak fundamentalne dla naszej cywilizacji są humanistyczne wartości. Spotykamy się dziś w gronie wybitnych humanistów, którym bliskie są rozważania o człowieku i którzy poświęcają swoją karierę, by poznawać, opisywać i przybliżać szerokiej publiczności ludzką naturę. Nie ustawajcie w swojej pracy. W każdych czasach, a przede wszystkim w tych trudnych, wszyscy bardzo jej potrzebujemy. Potrzebujemy nie relatywizmu, nie cynicznego pacyfizmu a prawdziwego humanizmu – powiedziała prof. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Za najlepszą książkę humanistyczną w Polsce wydaną w 2020 roku kapituła uznała „Zbyt głośną historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej”, zgłoszoną do konkursu przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureat – prof. Zbigniew Szmyt – otrzymał 50 tys. zł na dalsze badania naukowe.

W uzasadnieniu napisano: „Autor stara się z szacunkiem i empatią traktować fundamenty azjatyckiej kultury i jej sposoby radzenia sobie z przeszłością. To także, a może przede wszystkim, praca o granicach imputacji kulturowej. Na ile możliwa jest rekonstrukcja świata nam pozornie niedostępnego, przesłoniętego odmienną kulturą, opartego o inne wartości, odwołującego się do dalekiego od zachodnich wzorów poczucia historyczności. Zbigniew Szmyt stanowczo odrzuca silnie zakorzenioną w tradycji europejskiej tezę o »ludach bez historii«. (…) Sugestywnie pokazuje, że to po prostu inny rodzaj refleksji historycznej, wpisującej w odmienny, kulturowy kontekst.”

Moje serce i moje myśli są teraz z narodem ukraińskim. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, szukanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się na Ukrainie wydarza. Ale teraz jest czas na działanie. Życzę sobie i innym, by nasze działania były skuteczne i pomocne – podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Szmyt.

Do VII edycji nagrody zgłoszono aż 70 książek. Oprócz zwycięskiej do finału zakwalifikowano:

  • Stefana Konstańczaka „Etyka niezależna w Polsce”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Doroty Korwin-Piotrowskiej „Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
  • Krzysztofa Stachewicza „Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”, T. 1. „Filozofia doświadczenia mistycznego”, T. 2. „Człowiek wobec doświadczenia mistycznego”, Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • pracę zbiorową pod redakcją naukową Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego” Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, przyznawana przez Uniwersytet Łódzki, jest wyróżnieniem o charakterze ogólnopolskim, które zyskało renomę w środowisku naukowym. Konkurs umożliwia zaprezentowanie szerokiej publiczności wartości i różnorodności prac humanistycznych powstających w naszym kraju. W sumie, w siedmiu edycjach, ocenie kapituły poddano blisko 430 książek z niemal 130 instytucji naukowych. Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego są m.in. prof. Jan Strelau, prof. Andrzej Friszke, prof. Jerzy Zajadło.

Już 15 marca Uniwersytet Łódzki ogłosi nabór prac do VIII edycji konkursu wraz z terminarzem, wysokością nagrody oraz innymi informacjami związanymi z jego przebiegiem. Aktualne informacje znajdują się na stronie internetowej konkursu oraz na Facebooku. Patronem medialnym wydarzenia jest „Forum Akademickie”.

MK, źródło: UŁ 

Dyskusja (0 komentarzy)