Aktualności
Nagrody
25 Listopada
Źródło: AGH
Opublikowano: 2021-11-25

Prorektor Uniwersytetu Opolskiego z nagrodą im. Kazimierza Bartla

Prof. dr hab. Jacek Lipok, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego, został laureatem prestiżowej nagrody naukowej im. prof. Kazimierza Bartla. Odebrał ją 19 listopada podczas Święta Nauk Ścisłych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Nagroda im. prof. Kazimierza Bartla przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w nauce. Ma na celu promowanie piękna nauk ścisłych. Ustanowiono ją przed pięcioma laty, a uroczystość wręczenia odbywa się co roku w ramach Dni Hoborskiego, jak potocznie określane jest Święto Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego. Laureatami zostają na zmianę matematycy, fizycy i chemicy, a więc przedstawiciele nauk będących też polem zainteresowania patrona nagrody. Dotychczas Medal im prof. Kazimierza Bartla odebrali: prof. Stefan Dziembowski, dr hab. Piotr Nowak, prof. Piotr Garstecki, dr hab. Piotr Lubiński, dr hab. Joanna Kulaga-Przymus.

W tym roku nagroda trafiła do chemika i biotechnologa prof. dr. hab. Jacka Lipoka, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Opolskiego. Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Studia magisterskie na unikatowej specjalności agrobiochemia, na kierunku chemia, ukończył w 1988 roku, a rozprawę doktorską poświęconą relacjom pomiędzy owadami zasiedlającymi agrocenozy marchwi i występującymi tam roślinami obronił w roku 1995. Wyniki późniejszych badań nad przemianami ksenobiotyków fosfonoorganicznych w ekosystemach, szczególnie nad biotransformacjami tych substancji przez mikroorganizmy i mechanizmami tych procesów, stały się podstawą rozprawy habilitacyjnej (2011). Tytuł profesora tytularnego uzyskał w ubiegłym roku.

Jego obecne zainteresowania naukowe związane są z: oceną aktywności biologicznej naturalnych i syntetycznych związków chemicznych, ukierunkowaną biosyntezą modulatorów metabolizmu, w tym leków i natraceutyków oraz analizą przebiegu procesów biokatalitycznych. W swoich badaniach wykorzystuje metody spektroskopowe, szczególnie spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) i spektrometrię mas (MS), skojarzone z metodami chromatograficznymi oraz metody i techniki wywodzące się z nauk biologicznych.

Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji, 5 przyznanych patentów i ponad 180 wystąpień konferencyjnych. W czasie minionych dziesięciu lat zrealizował 7 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (trzykrotnie kierował pracami zespołów). Członek Zespołu Analizy Farmaceutycznej, Biomedycznej i Produktów Naturalnych Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (2016–2018). Stypendysta Izby Rolniczej Nadrenii-Palatynatu (Uniwersytet w Bonn) i programu Erasmus (Uniwersytet w Ferrarze, Uniwersytet Katolicki w Gandawie).

W latach 2009–2018 był pięciokrotnie wyróżniany nagrodą rektora Uniwersytetu Opolskiego, w tym czterokrotnie za działalność naukową. Od lat angażuje się w działalność Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2012 roku zasiada w Prezydium Zarządu Głównego).

Nagrodę wręczyli: Jerzy Poźniak – prezes Fundacji im. Prof. Kazimierza Bartla oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – rektor AGH. Fundacja powstała w 2008 roku z inicjatywy córki profesora, Cecylii Bartel. Za najważniejszy cel stawia sobie edukacyjne wsparcie polskich dzieci, młodzieży i studentów. Realizuje go poprzez fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych (w tym dla młodzieży z rejonów zaniedbanych kulturowo), wyposażanie szkół w przedmioty niezbędne w nauce, jak również pogłębianie rozwoju intelektualno-artystycznego. Fundacja propaguje wiedzę historyczną, przybliżając postaci wielkich Polaków, pielęgnuje także pamięć o prof. Kazimierzu Bartlu – wybitnym polskim matematyku i rektorze Politechniki Lwowskiej, a także pośle na Sejm, pierwszym premierze Polski po przewrocie majowym, pełniącym tę funkcję w pięciu rządach Rzeczypospolitej. W latach 1919–1920 kierował Ministerstwem Kolei Żelaznych. Piastował także stanowisko wicepremiera i ministra wyznań i oświecenia publicznego w pierwszym rządzie Józefa Piłsudskiego. Był podpułkownikiem saperów Wojska Polskiego. Po zajęciu Lwowa przez Niemców został aresztowany przez Gestapo, a po trzech tygodniach rozstrzelany na rozkaz Heinricha Himmlera.

źródło: UO

Dyskusja (0 komentarzy)