Aktualności
Nagrody
22 Lutego
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-02-22

Ratio et Spes dla badacza skutków globalnego ocieplenia

Prof. Hans Joachim Schellnhuber, fizyk teoretyk i fizyk atmosfery, badacz zmian klimatu i ich skutków, został tegorocznym laureatem międzynarodowej nagrody naukowej Ratio et Spes.

Ratio et Spes to wyróżnienie przyznawane wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Watykańską Fundację Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Do drugiej edycji konkursu o tematyce Human development and the global environment zgłoszono czternastu kandydatów. Rada Naukowa Nagrody uhonorowała prof. Hansa Schellnhubera za serię interdyscyplinarnych publikacji otwierających lub poszerzających nowe pola badawcze dotyczące wpływu globalnego ocieplenia na wiele aspektów istotnych dla środowiska i życia człowieka, takich jak zdrowie, ekonomia czy relacje społeczne, a także poruszających kwestie rozumienia przez ludzkość zagrożeń stanowiących konsekwencje zmiany klimatu. Doceniono nie tylko wkład jego badań w zrozumienie mechanizmów i prawidłowości zmian klimatycznych, lecz przede wszystkim – ich wyjątkowe znaczenie dla całościowego poznania skutków współczesnych zmian klimatu.

Nagrodzona seria to artykuły wieloautorskie. Publikacje stymulują rozwój szerokiego, interdyscyplinarnego i holistycznego ujęcia wiedzy o współczesnych zmianach klimatu oraz ich różnorodnych konsekwencjach. Rada  doceniła również umiejętność tworzenia przez laureata międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz inicjowanie i promowanie pogłębionej – także filozoficznie – refleksji dotyczącej skutków ocieplenia.

Wręczenie nagrody towarzyszy Świętu Uniwersytetu, które przypada 19 lutego. W tym roku – w związku z sytuacją epidemiczną – wystąpienie laureata przygotowane zostało w formie elektronicznej. Prof. Hans Joachim Schellnhuber jest niemieckim fizykiem teoretycznym, fizykiem atmosfery i klimatologiem. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują fizykę materii skondensowanej, dynamikę systemów złożonych, badania zmian klimatu, analizę systemu Ziemi, naukę o zrównoważonym rozwoju. Wniósł ważny wkład w rozwój fizyki teoretycznej, zarówno do jej podstaw (materia skondensowana, złożona dynamika), jak i zastosowań (analiza systemów klimatycznych i środowiskowych). Jego badania były przełomowe dla międzynarodowego rozwoju tych obszarów. W 1992 roku utworzył sławny Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), był także jego wieloletnim dyrektorem. Pracował między innymi na Uniwersytetach w Poczdamie i w Oldenburgu. Jest członkiem National Academy of Sciences (USA), Niemieckiej Akademii Nauk Leopoldina, Niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych oraz członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Nauk.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)