Szkoły wyższe

Filozofia na UwB otrzymała uprawnienia do doktoryzowania

Opublikowano: 2017-07-10

forum akademickie

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Historyczno-Socjologicznemu UwB uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. To 11. uprawnienia do doktoryzowania posiadane przez Uniwersytet w Białymstoku, a 3. na WH-S.

Prawo do doktoryzowania jest potwierdzeniem prestiżu białostockiej filozofii. Zgodnie z przepisami (Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki) Komisja przyznaje takie uprawnienia biorąc pod uwagę poziom działalności naukowej oraz liczbę zatrudnionych osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki, w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie.

Badania naukowe oraz dydaktyka w zakresie filozofii realizowane są na białostockim uniwersytecie praktycznie od jego początków (jeszcze w Filii Uniwersytetu Warszawskiego). Od 2011 r. realizowany jest kierunek studiów filozofia (studia II stopnia), a od 2014 – kierunek filozofia i etyka (na studiach I stopnia oraz podyplomowych).  Elementy edukacji filozoficznej oferowane są także na kierunku kognitywistyka i komunikacja – wszystko w ramach Wydziału Historyczno-Socjologicznego.

Od roku akademickiego 2015/2016 r. funkcjonująca na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Katedra Filozofii i Etyki wyodrębniła się jako samodzielna jednostka ogólnowydziałowa (przedtem funkcjonowała w strukturze  Instytutu Socjologii). Kieruje nią prof. Małgorzata Kowalska.

Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku posiadał 10 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora: w zakresie ekonomii (od 1990), historii (1993), prawa (1994), pedagogiki (1995) oraz fizyki (1996), biologii (1997), chemii (2000), językoznawstwa (2000), literaturoznawstwa (2006), socjologii (2007).

Anna Mierzyńska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie