Szkoły wyższe

Kolejny grantowy sukces  fizyka UwB

Opublikowano: 27.12.2017

forum akademickie

Grant w wysokości 3,3 mln zł otrzymał dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB, w konkursie TEAM Fundacji Nauki Polskiej. Projekt „Innowacyjna technologia zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej opto-spintroniki” będzie realizowany na Wydziale Fizyki w Zakładzie Fizyki Magnetyków. To konkurs na projekty badawczo-rozwojowe oraz wsparcie badań zespołowych w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii magnetycznego zapisu informacji, bazującej na tegorocznym odkryciu, opisanym na łamach „Nature” – metody wyłącznie optycznego ultraszybkiego przełączenia magnetyzacji. Projekt pozwoli zarówno na przeprowadzenie nowych badań w celu wyjaśnienia mikroskopowych mechanizmów ultraszybkiego przełączenia, jak i dokonanie optymalizacji wydajności zapisu wykonując przestrzenną strukturyzację warstw dielektrycznych sprzężonych z nanowarstwami metalicznymi. Oczekuje się, że połączenie ultrakrótkich impulsów laserowych do zapisu wraz z adresowaniem, wykorzystującym impulsy spolaryzowanego spinowo prądu elektrycznego, pozwoli także rozwinąć nowy kierunek w fizyce magnetyzmu, tzw. ultraszybką opto-spintronikę.

W ramach projektu planowane są nowe etaty dla młodych doktorów i doktorantów oraz stypendia dla studentów. Finansowanie zostało przyznane na 3 lata, możliwe jest jego przedłużenie o kolejne 2 lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. Program TEAM jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pełna lista laureatów programu jest dostępna na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

https://www.fnp.org.pl/grantobiorcy-team-konkurs-42017/

Więcej o nowatorskiej technice ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego: http://www.uwb.edu.pl/nowosci/twarze-uwb/fizykow-formula-na-sukces/3ba8f838

Anna Mierzyńska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie